Informatii
   Meniu:
Prezentare
Informatii
Noutati
   Intrare in sistem:
Buna ziua Vizitator
Numele 
Parola 
 
Inregistrare  |  A-ti uitat parola?

Management Comparat

Buna ziua dragi studenti! Va propun pentru pregatirea pentru seminare, testări şi examene următoarele izvoare.

1. Un curs de lecţii destul de detaliat. Volumul alcatueste 327 foi. Sunt prezentatea toate temele pe care le vom aborda la prelegeri. Link la regiunea Download.

2. Curs de management comparat de la ASE Bucuresti. Fisierul ce cuprinde toate temele este prezentat in regiunea Download a site-ului. Pe pagina data sunt epuse link-uri la temele separate.

Acest curs are următoarea structura:

CONCEPTE FUNDAMENTALE TEORETICO-METODOLOGICE
ALE  MANAGEMENTULUI COMPARAT INTERNATIONAL


Capitolul 1
CULTURA SI INFLUENTA ACESTEIA ASUPRA MANAGEMENTULUI
1.1  Conceptul de cultura
1.2  Abordarea managementului structurilor multiculturale elaborata de Geert Hofstede
1.3  Abordarea diferentelor culturale elaborata de Fons Trompenaars
1.4  Influenta culturii asupra managementului si asupra managerilor

Capitolul 2
FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI COMPARAT INTERNATIONAL
2.1  Conceptul de management comparat international
2.2  Orientari (abordari) de management comparat international
2.3  Modele de management comparat international
2.4  Utilitatea managementului comparat international
2.5  Transferul international de cunostinte manageriale
2.6  Orientari moderne in domeniul managementului organizatiei

Capitolul 3
METODOLOGIA MANAGEMENTULUI COMPARAT INTERNATIONAL
3.1  Particularitatile cercetarilor de management comparat international
3.2  Cercetarile de management comparat international
3.3  Metodologia realizarii cercetarilor de management comparat international

Partea a II – a

PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI
DIN UNELE REGIUNI ECONOMICE SI GEOGRAFICE SAU TARI

Capitolul 4
MANAGEMENTUL IN UNIUNEA EUROPEANA
4.1  Contextul cultural-istoric european
4.2  Contextul socio-economic european
4.3  Particularitati ale managementului european
4.4  Perspective ale managementului european

Capitolul 5
MANAGEMENTUL IN JAPONIA
5.1  Contextul cultural-istoric japonez
5.2  Contextul socio-economic japonez
5.3  Particularitati ale managementului japonez
5.4  Perspective ale managementului japonez

Capitolul 6
MANAGEMENTUL IN STATELE UNITE ALE AMERICII
6.1  Contextul cultural-istoric nord-american
6.2  Contextul socio-economic nord-american
6.3  Particularitati ale managementului nord-american
6.4  Perspective ale managementului nord-american

Capitolul 7
MANAGEMENTUL IN CHINA
7.1  Contextul cultural-istoric chinez
7.2  Contextul socio-economic chinez
7.3  Particularitati ale managementului chinez
7.4  Perspective ale managementului chinez

Capitolul 8
MANAGEMENTUL IN TARILE ISLAMICE
8.1  Contextul cultural-istoric islamic
8.2  Contextul socio-economic islamic
8.3  Particularitati ale managementului  din tarile islamice
8.4  Perspective ale managementului islamic

Capitolul 9
MANAGEMENTUL IN AMERICA LATINA
9.1  Contextul cultural-istoric din America Latina
9.2  Contextul socio-economic latino-american
9.3  Particularitati ale managementului din America Latina
9.4  Perspective ale managementului din America Latina

Partea a  III – a

COMPARATII CULTURALE SI MANAGERIALE INTERNATIONALE SI INFLUENTE
ALE CULTURII SI MANAGEMENTULUI DIN UNELE REGIUNI ECONOMICE
SI GEOGRAFICE SAU TARI ASUPRA CULTURII SI MANAGEMENTULUI
ORGANIZATIILOR DIN ROMANIA

Capitolul  10
COMPARATII CULTURALE SI MANAGERIALE INTERNATIONALE
10.1  Incadrarea culturii si a managementului organizatiilor din tarile membre ale Uniunii Europene,
Japonia, Statele Unite ale Americii, China,  tarile islamice si tarile Americii Latine in abordarea
managementului structurilor multiculturale elaboratade Geert  Hofstede
10.2  Incadrarea culturii si a managementului organizatiilor din tarile membre ale Uniunii Europene,
Japonia, Statele Unite ale Americii, China, tarile islamice si tarile Americii Latine in abordarea
diferentelor culturale elaborata de Fons  Trompenaars
10.3  Preluari reciproce in si din cultura  si managementul organizatiilor din tarile membre ale
Uniunii Europene, Japonia, Statele Unite ale Americii, China, tarile islamice si tarile Americii Latine

Capitolul 11
INFLUENTE ALE CULTURII SI  MANAGEMENTULUI DIN UNIUNEA EUROPEANA ,
JAPONIA, STATELE UNITE ALE AMERICII, CHINA , TARILE ISLAMICE SI TARILE AMERICII LATINE
ASUPRA CULTURII SI MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR DIN ROMANIA
11.1  Metodologia de realizare a transferului  international de cunostinte manageriale
11.2  Incadrarea culturii si a managementului organizatiilor din Romania in abordarea managementului
structurilor multiculturale elaborata de Geert Hofstede
11.3  Incadrarea culturii si a managementului organizatiilor din Romania
in abordarea diferentelor culturale elaborata de Fons Trompenaars
11.4  Influente ale culturii si managementului din Uniunea Europeana, Japonia, Statele Unite ale Americii,
China, tarile  islamice si tarile Americii Latine asupra culturii si managementului organizatiilor din Romania

Partea a  IV – a

CULTURA,  DE CE?

Capitolul 12
CULTURA SI CIVILIZATIE
12.1  Studiu de caz.  Calatorie, cultura si civilizatie
12.2  Cultura sau civilizatie?
12.3  Educatie, cultura si management

Pe parcurs vor mai aparea materiale siplimentare care vor fi anexate la paginile cu seminare. Primul seminar plus materialele suplimentare va aparea vineri. Subpunctele intrebarilor reprezinta tematica informatiei expuse de catre student!

Întrebările pentru seminarul Nr.1 (revăzut)

1. Menirea şi apariţia managementului comparat.

 • Definirea managementului comparat
 • Care a fost cauzele apariţiei managementului comparat
 • Perioada apariţiei şi principalii săi reprezentanţi

2. Conceptele despre cultură şi cultura în cadrul organizaţiei.

3. Cultura în contextul globalizării. Diversitatea culturală.

 

Întrebările pentru seminarul Nr.2

1. Abordarea lui Trompenaars

 • Universalism / particularism
 • Individualism / colectivism
 • Afectiv / neutru
 • Specific / difuz
 • Statut câştigat / statut atribuit
 • Atitudinea faţă de timp
 • Atitudinea faţă de natură

2. Abordarea după Hofstede

 • Distanţa faţă de putere
 • Individualism / colectivism
 • Feminitate / masculinitate
 • Evitarea incertitudinii
 • Orientarea, pe termeni lung / orientarea pe termen scurt
 • Atitudinea faţă de timp
 • Atitudinea faţă de natură

Întrebările pentru seminarul Nr.3

1. Prezentarea economică a SUA şi evoluția sa economică până în zilele noastre.

2. Aspectele specifice ale business culturii nord-americane (SUA, Canada) si aprecierea sa după Hofstede.

3. Managementul resurselor umane.

4. Globalizarea economiei americane si orientarea la noi tehnologii.

 

Seminarul 4. Mamagementul asiaic (Japonia)

 1. Scurt istoric al economiei nipone. Explicaţii prealabile la succesul Japoniei. Translaţia confucianismului din cultura chineză în cea niponă. Originile culturale ale managementului japonez. Japonia prin prisma abordării lui Hofstede.
 2. Tehnologiile şi calitatea. Revoluţia japoneză: TQM si sistemul KANBAN
 3. Structura marilor grupuri economice japoneze si organizarea structurală în firmele nipone. Adoptarea deciziilor prin consens în firmele nipone.
 4. Resursele umane în întreprinderile japoneze, sindicatele,tehnici nipone în domeniul managementului resurselor umane.


Seminarul 5. Managementul Asiatic

 1. China
 2. Thailanda si Taiwan
 3. Coreea de Sud

Pentru fiecare ţară pregătiţi: specificul business culturii, a conducerii şi a aspectelor specifice ale dezvoltării sale. (Se recomandă folosirea activă a motoarelor de căutare prin internet)

Seminarul 6. Managementul în Europa

 1. Business cultura europeană – o privire generalizată
 2. Gernania – prezentarea generală, istoria şi cultura naţională
 3. Germania – Business cultura şi aspectele specifice ale managementului în Germania

Seminarul 7. Managementul în Europa

 1. Specificul managementului în Franţa
 2. Specificul managementului scandinav
 3. Specificul managementului în Marea Britanie

Seminarul 8. Specificul business culturii în diverse ţări

 1. Specificul business culturii în Italia
 2. Specificul business culturii în Spania
 3. Specificul business culturii în Rusia
 4. Specificul business culturii în ţările arabe

Întrebările pentru examen la disciplina „Management comparat”

 1. Influenţa culturii în management.
 2. Abordarea lui Hofstede.
 3. Abordarea lui Trompenaars.
 4. Specificul managementului în SUA.
 5. Specificul managementului în Canada.
 6. Managementul resurselor umane în modelul nord-american.
 7. Globalizarea economiei nord-americane si orientarea la noi tehnologii.
 8. Specificul managementului nipon.
 9. Influenţa culturii nipone asupra businessului.
 10. Adoptarea deciziilor prin consens şi structura marilor grupuri economice japoneze.
 11. Managementul resurselor umane în întreprinderile japoneze.
 12. Specificul managementului în Coreea de Sud.
 13. Elementele comune şi deosebirile în sistemele manageriale din Japonia si Coreea de Sud.
 14. Specificul managementului în China.
 15. Influenţa culturii asupra managementului şi derulării afacerilor în ţările asiatice.
 16. Metodele de adoptarea a deciziilor „De jos în sus” şi „De sus în jos”.
 17. Elemente comune şi diferenţe în managementul resurselor umane în ţările asiatice.
 18. Politica de personal în modelul american şi cel japonez. Diferenţele şi punctele comune.
 19. Sistemele manageriale prezente în Comunitatea Europeană. Elemente comune şi termenul de „euromanagement”.
 20. Specificul managementului în Germania.
 21. Specificul managementului în Franţa.
 22. Specificul managementului scandinav.
 23. Elementele comune şi diferenţele dintre modelul japonez si cel scandinav de management.
 24. Specificul managementului în Marea Britanie.
 25. Diferenţele şi asemănările ale modelelor manageriale europene (modelul german, francez, scandinav).
 26. Relaţia guvern – afaceri în diferite ţări.
 27. Competiţia globală.

Succese!

<<< Revenire Expus de Webmaster
A.S.E.M. | Facultatea Business si Administrarea Afacerilor | Catedra Management
Moderator: Fauras Calin & Portarescu Serghei
concept & realizare: Fauras Calin