Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

  • Considerente metodologice privind evaluarea calităţii predării în ASEM. Aprobat în anul 2004.
  • Conceptul Sistemului de Asigurare a Calităţii Studiilor în ASEM. Aprobat în anul 2007.
  • Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul calităţii. Aprobat în anul 2008.
  • Manualul Sistemului de Management al Calităţii ASEM. Aprobat în anul 2008.

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68