SĂPTĂMÂNA DE INFORMARE / ATELIERE DE LUCRU „INFO WEEK – H2020”

Publicat: 06-12-2017 | Vizualizari:85

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Cadru Orizont 2020, organizează Săptămâna de informare/Ateliere de lucru „Info Week – H2020”, care se va desfășura în perioada 11-15 decembrie 2017,  zilnic, începând cu ora 1000 până la ora 1200, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Blocul F, sala 103.

...

Detalii ...

Masă rotundă: ”Starea şi perspectivele pregătirii tinerilor specialişti în informatică”

Publicat: 05-12-2017 | Vizualizari:58

În vederea adaptării programelor de studii la cererea și tendințele pieţei muncii, conducerea Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASEM a invitat reprezentanții mai multor companii, specializate în domeniu IT, la o masă rotundă cu genericul ”Starea şi perspectivele pregătirii de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiembrie cu scopul de a identifica problemele și lacunele pe care le întâmpină angajatorii în procesul de recr...

Detalii ...

PBLMD: Experienţe noi de învăţare pentru studenţii programului de studiu Business şi Administrare

Publicat: 01-12-2017 | Vizualizari:91

În cadrul proiectului PBLMD – ”Introducerea învăţării bazate pe probleme in Moldova: Spre consolidarea competitivităţii si şanselor de angajare ale studenţilor", finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, studenţii programului de studii Business şi administrare (eng.-rom.), axat pe învăţarea pe bază de probleme (PBL), au avut ocazia, în perioada 20 - 27 noiembrie, să participe la modul de instruire „Project Idea Generation” ţinut de dl. Romeo Turcan, profesor la Universitat...

Detalii ...

Conferința Științifică Internațională

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȊN CONTEXTUL RAPORTĂRII INTEGRATE:
PARADIGME EDUCAŢIONALE ŞI PROVOCĂRI PROFESIONALE

27-28 mai 2017

 


Societatea Română de Analiză
Economico-Financiară, România

Facultatea de Contabilitate,ASEM,
Republica Moldova

Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, UAIC, România

Facultatea de Științe Economice și
Administrație Publică, USV, România
 
Direcțiile de cercetare ale conferinței:
  • Dezvoltarea conținutului Analizei Economico-Financiare în concordanță cu exigențele IFRS;
  • Raportarea financiară versus raportarea integrata: noi provocări pentru Analiza Economco-Financiară;
  • Paradigmele educaționale ale Analizei Economico-Financiare în condițiile dinamismului mediului de afaceri.

Termenul limită de înregistrare a participanților prin Formular de înregistrare 20 mai 2017.

Termenul limită de prezentare a comunicărilor spre publicare 05 iunie 2017 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Telefon: 022 402 875.

Lucrările participanților la manifestarea științifică vor fi publicate în Revista științifico-didactică Economica, Nr. 2(100)/2017, categoria B, revistă indexată în bazele de date internaționale DOAJ – Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Library, Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Open Academic Journals Index (OAJI).

Cerințe de tehnoredactare, structura lucrării și alte detalii le găsiți la adresa revistei: http://ase.md/ro/publicatii/revista-economica.html

Limba: română, engleză (fără traducere).

Taxa de participare nu se percepe.

Rezervarea cazării la prețuri reduse este posibilă prin intermediul Comitetului de organizare la hotelul Jolly Allon.

 
Ca parteneri generali  în desfășurarea conferinței vor participa:

Association of Chartered Certified Accountants

Deloitte România
 
Ca parteneri în desfășurarea conferinței vor participa:
 
Ca partener media în desfășurarea conferinței va participa:

 


International Scientific Conference

Economic and financial analysis in the context of integrated reporting:
educational paradigms and professional challenges

May 27-28, 2017
 


Romanian Society of Economic and Financial Analysis, Romania

Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

University "Ştefan cel Mare" of Suceava, Romania

 

Research directions of the Conference:
  • Content development of Economic and Financial Analysis in accordance with the IFRS requirements;
  • Financial reporting versus integrated reporting: new challenges for Economic and Financial Analysis;
  • The educational paradigms of Economic and Financial Analysis under the conditions of the dynamism of business environment

The registration can be made until May 20, 2017 through the Application Form.

The deadline for presentation of the scientific articles is June 05, 2017, papers can be send via e-mail on the following address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Telephone: 022 402 875.

Papers submitted to the scientific event will be published in the Scientific and Didactic International Journal Economica, Nr. 2(100)/2017, category B indexed in the DOAJ – Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Library, Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Open Academic Journals Index (OAJI) international databases.

Writing requirements, structure of the paper and other details can be found at the journal's address: http://ase.md/ro/publicatii/revista-economica.html

Language of the conference: Romanian, English (without translation)

Fee is not charged.

Low-cost accommodation reservation is possible through the Organizing Committee at the hotel Jolly Allon.

 
General partners of the conference:

Association of Chartered Certified Accountants

Deloitte România
 
Other partners of the conference:
 
Media partner of the conference: