Consiliul de Administraţie al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituţia noastră şi Vă invită la o întâlnire cu Conducerea Facultăţii, care va avea loc la 1 Octombrie 2016 – Ora 12.00, după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Specialităţile: „Business şi Administrare”, „Turism”, „Marketing şi Logistică”, „Merceologie şi Comerţ”, „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” - Bloc A, Aula

Facultatea „Finanţe”
Specialitatea: „Finanţe şi Bănci” - Bloc F, Aud. 203 

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Specialităţile: „Economie Generală”, „Drept”, „Administrare publica” - Bloc A, Aud. 601

Facultatea „Contabilitate” - Bloc C, Aud. 502

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică economică”
Specialităţile: „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Tehnologii informaţionale”, „Informatica” - Bloc B, Aud. 402

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Specialitatea: „Economie Mondială şi REI”  - Bloc B, Aud. 414