Transferul studenţilor, pentru anul universitar 2017-2018, de la o altă instituţie de învăţământ în Academia de Studii Economice din Moldova se efectuează:

  • la orice formă de studii, cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective;
  • la orice an de studii, cu excepţia primului şi ultimului an;
  • dintr-o instituţie de învăţământ superior din alt stat, cu aprobarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi cu avizul favorabil al rectorilor instituţiilor respective.
La cererea de transfer se vor anexa:
  • actul de studii în baza căruia s-a efectuat admiterea (diploma de bacalaureat cu anexa respectivă, atestat etc.);
  • situaţia academică (certificatul academic) pe anii de studii;
  • copia buletinului de identitate;
  • 4 fotografii (3x4);
  • extras din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).

Actele vor fi prezentate în biroul 304 (Bloc A), Zilnic, orele 1300 - 1500

Transferul studentilor se admite numai în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.