P L A N U L manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 
preconizate pentru anul 2018

I. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SIMPOZIOANE
1. Simpozion Simpozionul Ştiinţific Internaţional al
Tinerilor Cercetători
aprilie Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CONFERINŢE
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească (în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România) Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători 15 martie Mihailă Svetlana, Dr., conf. univ.
tel.: + 373 695 26 000,
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Contabilitatea şi Auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare 19-20 aprilie Lazari Liliana, Dr., conf. univ.
tel.: +373 796 28 291
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Conferinţa ştiinţifică internatională „Securitatea Informationala -2018”, Chişinău, ASEM 20-21 martie Ohrimenco Serghei, Dr., prof.univ.– Copreşedinte
tel. 079359405
email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Conferinţă ştiinţifică internaţională "Provocări în dezvoltarea şi reglementarea serviciilor financiare" 11-12 mai

Cobzari Ludmila, dr. hab., prof. univ.
Tel. + 373 22 402 714,
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pârţachi Ion, dr., prof. univ.,
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

5. Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-practică Logistica şi Supply Chain Management: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova Urmează a fi stabilită Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ., Academician
Tel. 022 22 41 28
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Conferință științifică internațională Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii septembrie Guţu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. Secţiunea Jean Monnet în Cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii” Septembrie 2018 Rodica Crudu
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Interdisciplinară „Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă” Urmează a fi stabilită Cernavca Mihail, Dr., conf. univ.
Tel. + 373 22 402 915
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
II. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
CONFERINŢE
1. Teleconferinţa tinerilor cercetători cu participare internaţională. Ediţia a VII-a Crearea Societăţii Cunoaşterii 20-21 aprilie TODOROI Dumitru, prof. univ., dr. hab., m.c. ARA,
Tel.: + 373 22 402893
e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferință națională cu participare internațională Strategii și politici de management în economia contemporană 4-5 mai Țurcanu Gheorghe, dr., conf. univ.
tel: + 373 22 402 736
e-mail. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
III. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SIMPOZIOANE
1. Simpozion științific Simpozion științific dedicat ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII –
„Building a Quality World Together”
8 noiembrie Țurcanu Gheorghe, dr., conf. univ.
tel.: + 373 22 402 736
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CERNAVCA Mihail -  dr., conf. univ.
CONFERINŢE
1. Conferinţă anuală studenţească Drepturile de proprietate intelectuală în contextul RM şi UE aprilie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Tighineanu Alexandra, lect. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Conferință studențească interuniversitară Sensibilizarea tinerei generații și stimularea creativității juridice prin prisma  percepției valorilor democratice octombrie Armeanic Alexandru, conf. univ, dr.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Conferinţă anuală studenţească Impactul dreptului privat roman în contextul federalismului juridic european noiembrie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Ciobanu Natalia, lector univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Conferinţă anuală studenţească Drepturile fundamentale ale omului cu ocazia „Zilei internaţionale ale dreptului omului” 10 decembrie Rotaru-Maslo Liliana, Dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
IV. ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI (SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, CURSURI, EXPOZIŢII, WORKSHOPURI, FESTIVALURI ETC.)
Nr. crt.Tipul manifestării ştiinţifice:DenumireaData desfăşurării
(ziua, luna)
Persoana responsabilă/ informaţii de contact
(Nume, prenume; telefon; adresa e-mail)
SESIUNI
1. Sesiuni de informare InfoWeek-H2020, ed. a 4-a
(în parteneriat cu NCP H2020)
noiembrie-decembrie Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
SEMINARE
1. Seminar Ştiinţific Perspectivele dezvoltării turismului balnear 9 martie RUSU Livia, lector univ.
Tel: +373 22 402 915
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Seminar  ştiinţific Cum redactezi/elaborezi articole şi materiale ştiinţifice relevante pentru reviste ştiinţifice cu factor de impact Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
3. Seminar ştiinţific Cum elaborezi o schiţă de proiect pentru H2020
(de la A la Z)
(în parteneriat cu NCP H2020)
Februarie – martie Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Seminar ştiinţific Accesul la bazele de date ştiinţifice internaţionale: importanţa şi utilitatea în cercetarea ştiinţifică Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
5. Seminar ştiinţific Prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în mass-media Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Departament Relaţii cu Publicul ASEM
MESE ROTUNDE
1. Masa rotunda Teza de finalizare a studiilor: calitate si originalitate 8 februarie Belobrov Angela, Dr., conf. univ.
Tel.: +373 79507947
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pârţachi Ion, Dr., prof. univ.
Tel.: +373 22 402984
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Masă rotundă Posibilități de dezvoltare și implementare a marketingului on-line pe piața Republicii Moldova 29 martie Savciuc Oxana, Dr., conf.univ.
Solomatin Ala, dr., conf.univ.
Tel.: +373 22 402732
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Masă rotundă Actualități și perspective în domeniul contabilității și auditului martie Popovici Angela, Dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4. Masă rotundă PBL-ul – premiza unei angajări de succes aprilie Borcoman Raisa, dr., conf. univ.
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
5. Masă rotundă Particularităţile impozitării profesiilor libere şi independente aprilie Botnari Nadejda, Dr. , prof. univ.
Tel.: + 373 22 402 771
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Busmachiu Eugenia, dr., conf. univ.
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6. Masă rotundă Statutul femeilor în domeniul ştiinţei şi cercetării octombrie Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7. Masă rotundă Reforma curriculară axată pe competențe octombrie Borcoman Raisa, dr., conf. univ
Tel: + 373 22 402 872
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8. Masă rotundă Managementul resurselor umane. Probleme actuale şi perspective de dezvoltare. noiembrie Vaculovschi Dorin,  dr., conf. univ.
Tel: + 373 22-402-734
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9. Masa rotundă Starea curentă, sustenabilitatea sistemului public național de pensii și opțiuni de reformare. noiembrie Verejan Oleg, dr., conf. univ.
Tel: + 373 79405685
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10. Masă rotundă Creativitate şi instrumentarul său Urmează a fi stabilită Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Şcoala Doctorală a ASEM
11. Masă rotundă Principiile etice în cercetarea ştiinţifică Urmează a fi stabilită Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI
1. Atelier de lucru Bazele de date şi strategiile de căutare a informaţiilor Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
2. Atelier de lucru PROFit-H2020 – Globalizarea şi creşterea competitivităţii economice mai Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3. Atelier de lucru Accesul resurselor electronice în vederea elaborării cercetărilor ştiinţifice Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Biblioteca ştiinţifică a ASEM
Şcoala Doctorală a ASEM
4. Workshop Drepturile proprietăţii intelectuale
(în parteneriat cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală)
Urmează a fi stabilit Gutu Corneliu, Dr., conf. cercet.
Prorector pentru cercetare şi parteneriate cu agenţii economici
Tel: + 373 22 22 47 03
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Condratchi Liliana
Tel: + 373 69274228
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.