Comisia Europeană a acordat Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM)
certificarea
HR Excelenţa în cercetare

logo hr4r

La data de 8 august 2017, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a primit logo-ul Human Resources Excellence in Research din partea Comisiei Europene. Prin acest logo, Comisia Europeană recunoaşte faptul că regulamentele şi practicile Academiei/Universităţii sunt în concordanţă cu valorile europene ale eticii, libertăţii şi transparenţei, precum şi cu alte principii stipulate în Carta Europeană a Cercetătorului şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

În prezent, aproximativ 375 de universităţi şi instituţii de cercetare din Spaţiul European de Cercetare al Uniunea Europeană (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_MOLDOVA) au dreptul să afişeze logo-ul HR Excellence, acest lucru fiind permis de Comisia Europeană doar în urma unui proces de evaluare, complex şi îndelungat.

La începutul anului 2016, Academia de Studii Economice a Moldovei a demarat un proces de implementare, în cinci paşi, a Cartei şi Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene şi Punctului Naţional de Contact Euraxess din Republica Moldova. Demersurile au presupus o analiză internă, realizarea unui plan de acţiune, obţinerea logo-ului, după care vor urma etapele de autoevaluare instituţională, la fiecare doi ani, respectiv de evaluare externă la fiecare patru ani.

Prin utilizarea logo-ul Human Resources Excellence in Research, Academia de Studii Economice a Moldovei transmite comunităţii ştiinţifice internaţionale angajamentul de implementare a unui cadru de excelenţă în recrutarea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Potrivit principiilor din Carta Europeană, cercetătorilor li se garantează protecţia drepturilor intelectuale asupra rezultatelor muncii lor, li se recunoaşte experienţa dobândită în străinătate, li se asigură dezvoltare profesională continuă, în timp ce, la rândul lor, aceştia se angajează să respecte principiile transparenţei, eticii, angajamentului public şi profesionalismului.

Echipa de lucru pentru implementarea HR Excellence este coordonată de Academicianul, prof.univ., dr. hab. Grigore BELOSTECINIC, Rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, din care mai fac parte:

  1. Corneliu GUŢU, conf. cercetător, dr. – Director Institutul de Cercetări Economice şi Studii Europene (ICESE) al ASEM;
  2. Ala COTELNIC, prof. univ., dr. hab. – Prim-Prorector cu activitate didactică;
  3. Eugenia FEURAŞ, dr. hab., prof. univ. - Director Şcoala Doctorală a ASEM;
  4. Ludmila RURAC - Reprezentantul Punctului Local de Contact EURAXESS,  ASEM;
  5. Nina ROŞCOVAN - Şef Laborator „Proiecte şi Programe Europene”, ICESE  al ASEM;
  6. Liliana CONDRAŢCHI - Cercetător ştiinţific, ICESE al ASEM;
  7. Aliona TEACĂ - Şef „Serviciul Resurse Umane”, ASEM;
  8. Ion COVALENCO – Şef „Departamentul de Informatică”, ASEM;
  9. Silvia MARIAN, dr. - Şef „Serviciul Juridic şi de Secretariat”, ASEM;
  10. Silvia GHINCULOV dr. - Director al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.
Date de contact:

Reprezentantul Academiei de Studii Economice a Moldovei în cadrul Reţelei Europene de Cercetare, EURAXESS LoCP,

Ludmila RURAC,
Tel: +373 22 402 743
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii suplimentare: http://ase.md/ro/euraxess.html, https://euraxess.ec.europa.eu/