Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

In atentia masteranzilor. In orarul prezentat pot interveni schimbari. De aceea este nevoie de a consulta orarul de la panou (Bl F, et 2)
ANUL I - semestrul II

Administrarea Afacerilor

Managementul marketingului

Reclama și Relații Publice

Managementul resurselor umane

Management în administraţie publică

Gestiunea și dezvoltarea turismului

Drept financiar fiscal

Drept financiar fiscal (nejuriști)

Drept și proceduri vamale

Drept și proceduri vamale (nejuriști)

Dreptul în afaceri (nejuriști)

Demografie și economia populației

Contabilitate şi audit

Finanţele şi Contabilitatea Firmei

Finanţe corporative; Asigurări

Finanţe publice şi Fiscalitate

Administrare bancară

Administrare financiar-bancară

Managementul informaţional

Tehnologii informaționale în economie

Comerţ Exterior şi Activitate Vamală

ANUL II - semestrul IV

Administrarea Afacerilor

Managementul proiectelor europene

Managementul marketingului

Reclama și Relații Publice

Managementul resurselor umane

Management în administraţie publică

Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală

Gestiunea și dezvoltarea turismului

Dreptul în afaceri (nejuriști)

Drept financiar fiscal (nejuriști)

Drept și proceduri vamale (nejuriști)

Demografie și economia populației

Contabilitate şi audit

Audit financiar

Finanţele şi Contabilitatea Firmei

Finanţe corporative; Asigurări

Finanţe publice şi Fiscalitate

Investiţii şi Pieţe de capital

Administrare bancară

Administrare financiar-bancară

Managementul informaţional

Tehnologii informaționale în economie

Tranzacţii internaţionale şi Diplomaţie economica

Frecvență redusă

Administrarea Afacerilor - AA-171, anul 1, Sesiunea de VARĂ

Managementul în administrația publică - MAP-171, anul 1, Sesiunea de VARĂ

Contabilitate şi audit - CA-161, , Sesiunea de VARĂ

Contabilitate şi audit - CA-171, , Sesiunea de VARĂ

 

Administrarea Afacerilor - AA-171, anul 1, semestrul 2, frecvență redusă

Managementul în administrația publică - MAP-171, anul 1, semestrul 2, frecvență redusă

Contabilitate şi audit - CA-171, anul 1, semestrul 2, frecvență redusă

Contabilitate şi audit - CA-161, anul 2, semestrul 4, frecvență redusă

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68