Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.487 cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învățământul superior din Republica Moldova, DIPLOMA DE MASTER VA CONȚINE FOTOGRAFIA DEȚINĂTORULUI!

În scopul realizării acestor prevederi este OBLIGATORIE prezentarea a 2 fotografii (în plic! cu indicarea Numelui și Prenumelui, grupa academică, PE PLIC!la SECRETARUL Comisiei în ziua susținerii Tezei de Master!

cerinte foto

PERSOANELE CARE NU VOR PREZENTA FOTOGRAFIILE NU SE ADMIT LA SUSȚINERE!!!