Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

  1. În conformitate cu prevederile art.10 al Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superiore de master, ciclul II, în ASEM aprobat prin decizia Senatului ASEM nr.1 din 28.08.2015, în vederea organizării evaluării competențelor practice ale masteranzilor cu experiență practică dovedită,  a fost emisă următoarea DISPOZIȚIE privind admiterea la evaluarea competențelor practice ai masteranzilor ce au prezentat dosarul necesar.
  2. Evaluarea competenților masteranzilor incluși în Dispoziție se va efectua conform orarului stabilit.
  3. Masteranzii ce nu au fost incluși în Dispoziție sunt obligați să realizeze stagiul de practică în perioada 28.11 – 30.12.2016. În acest scop, de la catedra ce gestionează programul de master se va ridica formularul  Acordului de practică, care după semnare se prezintă la CATEDRĂ.
  4. Cererea privind Tema tezei de master se completează la catedră. Termenul limită 15 DECEMBRIE 2016.