Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Vă aducem la cunoștință că stagiul de practică se începe din data de 23.11.2015 și se va finaliza pe data de 26.12.2015.

Susținerea raportului de practică va avea loc în perioada 18.01.2015 – 30.01.2015.

Pentru informații mai detaliate privind elaborarea, prezentarea și susținerea raportului de practică contactați catedra de profil.

Graficul de elaborarea și prezentare a tezei de master îl puteți găsi la catedra de profil.