Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

deadline

 

Perioada de plasare a Tezelor de master în Sistemul Anti plagiat al ASEM este 11.01.2016 – 17.01.2016