Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul II, Masterat, se finalizează cu elaborarea și susținerea tezei de master.
În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerințe, care țin de conținutul acestui proces:

  • Termenul limită de selectare și aprobare a temei tezei de master pentru absolvenții promoției de vară este 30 noiembrie 2015.
  • Teza de master se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei și aprobat de șeful catedrei de profil.
  • Fiecare student-absolvent este OBLIGAT să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni și parole pe care le poate primi la catedra de profil, în scopul testării antiplagiat și a unui exemplar al tezei în original la catedră cu acordul conducătorului științific. Termenul limită:
  • pentru absolvenții promoției din iarnă – 17 ianuarie 2016;
  • pentru absolvenții promoției din vară – 15 mai 2016.
  • Susținerea publică a tezelor de master, admise spre susținere, însoțite de avizul conducătorului științific și al șefului de catedră va avea loc în perioada:
  • 25– 30 ianuarie 2016 - pentru absolvenții promoției din iarnă
  • 30 mai – 4 iunie 2016 - pentru absolvenții promoției din vară.

Stimați masteranzi, în vederea finalizării cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectați cerințele de mai sus și vă dorim numai succese!