Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Orele în semestrul II al anului de studiu I incep din data de 20 ianuarie 2018. Orarul lectiilor poate fi consultat pe link-ul http://www.ase.md/ro/facultatea/smeeb/orar.html