Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Nr.Denumirea disciplinilorNr. creditelor
Anul I.  Semestrul I
1 Matematică economică 5
2 Economie mondială 5
3 Limba străină B 5
4 Informatică economică 5
5 Franceza/Engleza/Germana de afaceri (Limba A) 5
6 Educaţie fizică I 5
Anul I.  Semestrul II
7 Macroeconomie 5
8 Istoria gândirii economice 5
9 Economia unităţilor economice 5
10 Statistică 5
11 Bazele Managementului Internațional 5
12 Comunicare și  uzanțe de protocol  (fr.eng.germ) 5
13 Educaţie fizică II 5
Total puncte credite pentru  anul I 60

 

Nr.Denumirea disciplinilorNr. creditelor
Anul II. Semestrul I
1 Econometrie 4
2 Management în afaceri economice internaționale 5
3 Comerţ internaţional şi politici comerciale 5
4 Contabilitate 4
5 Tehnici de comunicare în afaceri, (fr.eng.germ) 4
6 Marketing general și internaţional 4
7 Disciplină opțională:
Filosofie socială și economica
Politologie
Altă disciplină din ASEM sau altă universitate
4
Anul II. Semestrul II
8 Integrare economică și Economie Europeană
Proiect de an
6
9 Economia Relațiilor Externe ale Republicii Moldova 4
10 Finanţe 4
11 Corespondența economică(fr.eng.germ) 3
12 Analiza  economico–financiară 3
13 Practica în producţie 6
14 Disciplină opțională:
Migrația internaționala a forței de muncă
Moneda și bănci
Tehnici de vânzări
Altă disciplină  din ASEM sau altă universitate
4
Total puncte credite pentru anul II60

 

Nr.Denumirea disciplinilorNr. creditelor
Anul III. Semestrul I
1 Transporturi şi expediţii internaţionale 5
2 Tehnici de comerţ exterior 5
3 Tehnici vamale 5
4 Dreptul afacerilor 4
5 Fluxuri investiționale internaționale 3
6 Disciplină opțională I:
Turism internațional
Economia turismului
4
7 Disciplina opțională II:
Uniunea europeană și problemele globale
Fiscalitatea
Merceologia și expertiza mărfurilor
Altă disciplină  din ASEM sau altă universitate
4
Anul III. Semestrul II
8 Burse Internaționale de Mărfuri și Valori 4
9 Economia țărilor lumii 4
10 Practica de licenţă 12
Total puncte credite  anul III60
Total puncte credite pe anii de studii180