Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

FACULTATEA PREGĂTEŞTE CADRE LA URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI ŞI SPECIALIZĂRI:
Ciclul I ( licenţă, 3 ani):
Ciclul II ( masterat, 2 ani):
  • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică;
  • Comerț exterior  și activitate vamală;
  • Integrarea economică și afaceri europene;
  • Demografie şi economia populaţiei.

În prezent, la specialitatea REI, la Ciclul I, mai mult de 85% din cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum şi un  Certificat de interpret  cu limba engleză sau franceză. Studenţii filierei franceze au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.

004

La înmânarea diplomelor de licenţă ale Universităţii din Orléans studenţilor facultăţii REI, a. 2010 
(De la stânga la dreapta: D. Moldovan, decanul REI; L. Bujor, Ministrul Educaţiei; 
G. Belostecinic, rectorul ASEM; J.-P. Matière, profesor Universitatea din Orléans)