Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Moldovan Dumitru - preşedintele consiliului, decan al facultății REI, dr.hab., prof. univ. la catedra Găndire Economică, Demografie și Geoeconomie (membru în virtutea funcției)

Pisaniuc Maia - vicepreşedintele consiliului, prodecan al facultății REI, dr., conf. univ. la catedra Relații Economice Internaționale (membru în virtutea funcției)

Sîrghi Elena - secretar al consiliului, lector superior univ. la catedra Limbi Moderne de Afaceri (membru ales prin vot)

Benea-Popuşoi Elina - șef catedră, dr., conf. univ. la catedra Găndire Economică, Demografie și Geoeconomie (membru în virtutea funcției)

Chistruga Boris - șef catedră, dr. hab., prof. univ. la catedra Relații Economice Internaționale (membru în virtutea funcției)

Moldovanu Gheorghe - șef catedră, dr. hab., prof. univ. la catedra Limbi Moderne de Afaceri (membru în virtutea funcției)

Lobanov Natalia - dr. hab., prof. univ. la catedra Relații Economice Internaționale (membru ales prin vot)

Cocoș Iacob - lector superior univ. la catedra Găndire Economică, Demografie și Geoeconomie (membru ales prin vot)

Bolgari Natalia - lector superior univ. la catedra Limbi Moderne de Afaceri (membru ales prin vot)

Zestrea Alina - studentă EMREI 134, Președintele Consiliului Studețesc al Facultății

Bezer Corina - studentă EMREI 131, Lider Consiliului Sindical Studențesc al Facultății

Cheibaș Felicia – studentă EMREI 145, Membru Consiliului Studențesc al Facultății REI