Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne de Afaceri"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611

 
ghmold@ase.md

 
 (022) 402 944

Explozia lingvistică din anii ’90 în Republica Moldova, condiţionată de interesul sporit al cetăţenilor pentru valorificarea obiectivelor pragmatice individuale cu ajutorul limbilor străine (doresc să studiez engleza pentru a deschide o afacere), a impulsionat reforma radicală a întregului proces de predare/învăţare a limbilor străine. In noile condiţii, profesorii catedrei erau nevoiţi să treacă de pe poziţiile logicii instituţionale „închise” la o logică de cerere şi ofertă, deci, la o logică „deschisă”, studentul devenind client. În această calitate el poate aprecia performanţa instruirii pe care o capătă. Cu alte cuvinte, învăţământul trebuia reorientat astfel încât să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi a comportamentului lingvistic adecvat al clientului pe o piaţă în plină mutaţie.

Este important de semnalat că didacticienii din fosta URSS utilizau noţiunea de engleza/ franceza/germana/spaniola economică, scopul final al însuşirii acestora reducându-se la o simplă cunoaştere a unui anumit minim lexical constituit din termeni economici pentru a putea citi şi înţelege un text de specialitate. După mai multe reflecţii, profesorii catedrei au abandonat noţiunea dată, optând pentru conceptul „limbi de afaceri” prin analogie cu „business languages” sau „langues des affaires”. Implementarea conceptului în cauză în didactica naţională nu semnifică doar o simplă schimbare de etichetă, aceasta însemnând mai degrabă o răsturnare a piramidei în procesul de predare/învăţare a limbilor străine.

Astfel, în termeni de finalitate, profesorii catedrei aveau a răspunde cu claritate şi precizie la o serie de întrebări de tipul: ce fel de cunoştinţe şi deprinderi concrete va trebui să posede studentul la sfârşitul cursului? Care este bagajul minim de cunoştinţe care îi va permite să se insereze şi să evolueze într-o cultură străină concretă? Care cunoştinţe şi competenţe îi vor permite să se adapteze mai uşor într-un mediu socio-profesional concret (francofon, anglofon, germanofon etc.)? Devine clar că noţiunea de „limbi de afaceri” implică neapărat o schimbare atât în conţinutul, cât şi în practica de predare, accentul fiind pus pe autenticitatea şi plauzibilitatea materialului didactic, precum şi exploatarea metodelor şi procedeelor interactive de predare.

În condiţiile în care noua cerere în studierea limbilor străine necesita noi răspunsuri metodologice privitoare la stabilirea obiectivelor pedagogice prioritare, determinarea metodelor şi procedeelor de predare şi evaluare, stagiile peste hotare erau extrem de binevenite şi utile. În acest context, în primii ani de existenţă, un ajutor inestimabil i-a fost acordat catedrei de către ASE din Bucureşti nu numai prin faptul că membrii catedrei puteau beneficia de un stagiu de o lună la catedrele similare din ASE, dar şi prin organizarea diverselor seminare de formare continuă a profesorilor de limbi de afaceri cu invitarea specialiştilor cu renume din Franţa, Anglia, Germania etc. Astfel, în perioada 1991-1999, majoritatea membrilor catedrei (Ruga E., Reabţov Gh., Moldovanu Gh., Grozav P., Hanganu A., Damian V., Geru T., Mardari A., Goncearenco A., şi alţii) au participat la diferite forme de perfecţionare profesională la ASE Bucureşti.

Un loc aparte în perfecţionarea nivelului profesional şi lingvistic al membrilor catedrei îi revine Diviziunii de Limbi Moderne a Consiliului Europei care a iniţiat, în anii 90, un ciclu de seminare privind didactica limbilor moderne şi politicile lingvistice cu titlul Le Nouveau Style (The New Style). Majoritatea acestora a fost organizată de Centrul de Limbi Moderne cu sediul în Graz (Austria), inaugurat în mod expres de Consiliul Europei, unde au participat, în perioade diferite, Grozav P., Bujoreanu M., Hanganu A., Ruga E., Moldovanu Gh. Fiind implicat în mod direct în activităţile de pregătire şi desfăşurare a Anului European al Limbilor în Republica Moldova (2001), dl. Moldovanu Gh. a participat, în perioada 1994-2001, la diverse ateliere de formare, seminare şi conferinţe ştiinţifice privind didactica limbilor moderne organizate de Consiliul Europei în Paris (Franţa), Sèvres (Franţa), La Valletta (Malta), Echternach (Luxemburg), Bruxelles (Belgia), Manchester (Marea Britanie), Lund (Suedia), Roma (Italia), Monaco (Franţa).

O formă eficientă de perfecţionare a nivelului profesional este participarea membrilor catedrei la diferite proiecte internaţionale. În cadrul acestora au beneficiat de stagii următoarele cadre didactice: Hanganu A. (Strasbourg, Franţa), Sârghi E. (Grenoble, Franţa), Moldovanu Gh. (Grenoble, Franţa), Dârul L. (Strasbourg, Franţa), Bujoreanu M. (Orléans, Franţa, Grenoble, Franţa), Hanganu A. (Grenoble, Franţa), Hârbu S. (Grenoble, Franţa). Unii membri ai catedrei au beneficiat de stagii finanţate de Guvernul francez, după cum urmează: Bujoreanu M. (Paris, Franţa), Moldovanu (Paris, Franţa), Dârul L. (Besançon, Franţa); Damian V. (Besançon, Franţa), Reabţov Gh. (Saint-Malo Franţa), Dragancea S. (Paris, Franţa), Hanganu A. (Montpellier, Franţa). La rândul lor, profesorii de limbă germană Hârbu S., Guţu-Gordienco I. şi Panainte L. au profitat, cel puţin de 2 ori fiecare, de stagii de perfecţionare în Germania finanţate de guvernul german în cadrul proiectului Goethe Institut.
O altă formă de perfecţionare a nivelului profesional al membrilor catedrei este şi mobilitatea academică finanţată de Agenţia Universitară a Francofoniei. În acest context, au beneficiat de stagii Dragancea S. (Bruxelles, Belgia) şi Moldovanu Gh. (Montréal, Canada).

Pe lângă stagiile de perfecţionare peste hotare, membrii catedrei participă activ la toate manifestările consacrate didacticii limbilor moderne organizate de Alianţa franceză în Moldova, Ambasada SUA, Consiliul Europei şi alte organisme internaţionale.