Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne de Afaceri"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611

 
ghmold@ase.md

 
 (022) 402 944

Limba franceză

Ciclul I - Licență:

Facultatea REI (specialitatea EMREI):

 1. Limba franceză de afaceri (anul I, semestrul I).
 2. Comunicare şi uzanțe de protocol (anul I, semestrul II).
 3. Tehnici de comunicare în afaceri (anul II, semestrul III).
 4. Corespondenţa economică (anul II, semestrul IV).
 5. Terminologia economică şi traducerea textelor de specialitate (anul II, semestrul IV).
 6. Limba străină B (anul I, semestrul I, II; anul II, semestrul III).

Facultatea Finanțe (specialitatea FB):

 1. Limba străină B (anul I, semestrul I, II).

Facultatea BAA (specialitatea BA):

 1. Limba străină (franceza) (anul I, semestrul I).
 2. Limba străină de afaceri (anul I, semestrul II).

Facultatea BAA (specialitatea Turism):

 1. Limba franceză (anul I, semestrul I).
 2. Comunicare şi uzanţe de protocol (anul I, semestrul II).
 3. Tehnici de comunicare în turism (anul II, semestrul III).
 4. Corespondenţa comercială şi administrativă (anul II, semestrul IV).
 5. Limba străină B (anul I, semestrul II; anul II, semestrul III).
Ciclul II - Masterat:
 1. Stratégies et techniques de communication dans les affaires.

Limba engleză

Ciclul I - Licență:

Facultatea REI (specialitatea EMREI):

 1. Engleza de afaceri (anul I, semestrul I).
 2. Comunicare şi uzanţe de protocol (anul I, semestrul II).
 3. Tehnici de comunicare în afaceri (anul II, semestrul III).
 4. Corespondenţa economică (anul II, semestrul IV).
 5. Terminologia economică şi traducerea textelor de specialitate (anul II, semestrul IV).
 6. Limba străină B (anul I, semestrul I, II; anul II, semestrul III).

Facultatea BAA (specialitatea Turism):

 1. Limba engleză (anul I, semestrul I).
 2. Comunicare şi uzanţe de protocol (anul I, semestrul II).
 3. Tehnici de comunicare în afaceri (anul II, semestrul III).
 4. Corespondenţa comercială şi administrativă (anul II, semestrul IV).

Facultatea Finanțe (specialitatea FB):

 1. Limba engleză (anul I, semestrul I).
 2. Comunicare şi uzanţe de protocol (anul I, semestrul II).
 3. Tehnici de comunicare financiar-bancară (anul II, semestrul III).
 4. Corespondenţa economică (anul II, semestrul IV).

Facultatea BAA (specialitatea Turism (rus)):

 1. Limba străină (engleza) (anul I, semestrul I).
 2. Limba engleză de afaceri (anul I, semestrul II).

Facultatea BAA (specialitatea BA):

 1. Limba străină (engleza) (anul I, semestrul I).
 2. Limba engleză de afaceri (anul I, semestrul II).
Ciclul II - Masterat:
 1. Strategies and Techniques of Business Communication

Limba germană

Ciclul I - Licență:

Facultatea BAA:

 1. Limba străină (germana) (anul I, semestrul I).
 2. Limba germană de afaceri (anul I, semestrul II).

Facultatea REI (specialitatea EMREI):

 1. Limba străină B (anul I, semestrul I, II; anul II, semestrul III)

Facultatea BAA (specialitatea Turism):

 1. Limba străină B (anul I, semestrul II; anul II, semestrul III)

Facultatea Finanțe (specialitatea FB):

 1. Limba străină B (anul I, semestrul I, II)

Limba spaniolă

Ciclul I - Licență:

Facultatea BAA (specialitatea Turism):

 1. Limba străină B (anul I, semestrul II)

Facultatea REI (specialitatea EMREI):

 1. Limba străină B (anul I, sem I, II; anul II, semestrul III)

Facultatea Finanțe (specialitatea FB):

 1. Limba străină B (anul I, sem I, II; anul II, semestrul III)