Nr.
d-o
LunaTemaRaportor
1. August 2015 1. Pregătirea catedrei către noul an de studii. Sarcinile şi direcţiile principale pentru noul an universitar 2015-2016. Moldovanu Gheorghe
2. Repartizarea normelor didactice pe profesori. Moldovanu Gheorghe
3. Diverse (Ajustarea programelor la noile cerinţe)  
2. Septembrie 2015 1. Obiectivele calităţii în noul an de studiu prin prisma managementului calităţii. Vasilachi Serghei
2. Discutarea şi aprobarea planului de activitate a catedrei. Moldovanu Gheorghe
3. Diverse  
3. Noiembrie 2015 1. Discutarea şi aprobarea dării de seamă privind activitatea ştiinţifică a catedrei în anul 2015. Hîrbu Stella
2. Eficientizarea evaluării curente a studenţilor: criterii de evaluare a competenţelor lingvistice la orele practice şi la teste Apachiţa Svetlana
Andronic Carolina
3. Diverse  
4. Decembrie 2015 1. Sarcinile catedrei în legătură cu pregătirea şi organizarea sesiunii de iarnă. Moldovanu Gheorghe
2. Perfecţionarea sistemului de motivare a studenţilor în procesul de predare/învăţare a limbilor moderne. Dragancea Svetlana
3. Diverse  
5. Ianuarie 2016 1. Totalurile sesiunii de iarnă şi sarcinile catedrei pentru semestrul al II-lea. Moldovanu Gheorghe
Dragancea Svetlana
Grozav Parascovia
Hîrbu Stella
2. Darea de seamă a cadrelor didactice privind îndeplinirea planurilor individuale pentru semestrul I Hanganu Ala
Membrii catedrei
3. Diverse  
6. Martie 2016 1. Căile de îmbunătăţire a eficienţei activităţii educative a catedrei: eficienţa activităţii îndrumătorilor de grupe. Mămăligă Alla
Demcenco Corina
2. Diseminarea bunelor practici în predarea limbilor moderne de afaceri: rezultatele frecvenţei reciproce. Bolgari Natalia
Diaconu Luminiţa
3. Diverse.  
7. Mai 2016 1. Sarcinile catedrei în legătură cu pregătirea şi desfăşurarea sesiunii de vară. Moldovanu Gheorghe
2. Despre asigurarea procesului de studii la catedră cu materiale didactice la disciplinele catedrei. Grozav Parascovia
3. Evaluarea personalului didactic şi ştiinţifico-didactic ca element motivaţional pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi cercetării la catedră (discutarea şi aprobarea fişelor de evaluare) Hîrbu Stella
4. Diverse  
8. Iunie 2016 1. Rezultatele sesiunii de vară: concluzii şi învăţăminte. Moldovanu Gheorghe
Grozav Parascovia
Dragancea Svetlana
Hîrbu Stella
2. Despre îndeplinirea planurilor individuale ale cadrelor didactice pentru anul universitar 2015-2016. Hanganu Ala
3. Discutarea şi aprobarea dării de seamă a catedrei în anul universitar 2015-2016. Moldovanu Gheorghe
4. Reactualizarea programelor analitice pentru anul de studii 2016-2017. Moldovanu Gheorghe
5. Diverse