Activitatea instructiv-metodică este o activitate de primă importanţă pentru catedră. Ea este axată pe generalizarea şi propagarea experienţei pedagogice de ultima oră şi implementarea metodelor şi a procedeelor noi de predare a limbilor de afaceri, accentul fiind pus, în mod special, pe pedagogia participativă şi metodele interactive de predare care contribuie la deblocarea spontaneităţii şi implicarea studenţilor în procesul activ de comunicare.

Conţinutul formativ al programelor analitice vizează cunoştinţele, competenţele şi atitudinile necesare pentru caracteristica de titlu (calificare) a specialistului în diverse domenii ale economiei: relaţii economice internaţionale, finanţe şi bănci, turism, business şi administrare, marketing şi logistică etc., prezumat să facă faţă diverselor situaţii care necesită soluţionarea unor probleme reale ce ţin de utilizarea unei limbi străine pentru realizarea cu succes a funcţiilor de serviciu. În acest context, un rol aparte îi revine activităţii de integrare, în procesul de predare, a dimensiunii terminologice prin studierea terminologiei economice.

Una din direcţiile prioritare este implicarea studenţilor şi a profesorilor în procesul de conştientizare a învăţământului autonom şi modular în condiţiile respectării standardelor educaţionale de stat.

Activitatea instructiv-didactică este asigurată de întreg colectivul catedrei. În anul universitar 2014-2015, în această activitate au fost implicate 26 de cadre didactice, după cum urmează:

NrNume și prenumeTitlul didactic şi ştiinţificDomeniul de interes ştiinţificCursuri predate
1 Moldovanu Gheorghe Şef catedră
Prof.univ.dr
Sociologia limbii. Derivarea Semantica. Traductologia
Terminologia. Didactica limbilor de afaceri
Franceza de afaceri
Comunicare și uzanțe de protocol
Strategii şi tehnici de comunicare în afaceri (Ciclul II)
2 Dragancea Svetlana Conf.univ.dr. Sociolingvistica, didactica limbilor. Limba străină (franceza),
Limba de afaceri ( franceza),
Corespondența economică
4 Hanganu Ala Lect.sup.univ. Didactica limbii franceze
Terminologie
Teoria şi practica traducerii.
Tehnici de comunicare în turism
Corespondența comercială și administrativă
Terminologia economică și traducerea textelor de specialitate
5 Damian Valentina Lect.sup.univ Didactica limbii franceze. Franceza de afaceri
Tehnici de comunicare în turism
Corespondența comercială și administrativă
6 Dîrul Lilia Lect.sup.univ. Didactica limbii franceze. Franceza de afaceri
7 Sârghi Elena Lect.sup.univ. Didactica limbii franceze. Franceza de afaceri
Comunicare și uzanțe de protocol
8 Bolgari Natalia Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
tehnici de comunicare
Corespondenta economică
9 Chiosea Angela Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
Tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa comercială şi administrativă
10 Demcenco Corina Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa comercială şi administrativă
Tehnici de comunicare financiar-bancară
Corespondenţa economică
11 Grozav Parascovia Lect.sup,.univ Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa comercială şi administrativă
12 Vasilachi Serghei Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze,
Terminologie
Teoria şi practica traducerii.
Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
Terminologia economică și traducerea textelor de specialitate
Strategii şi tehnici de comunicare în afaceri (Ciclul II)
13 Mămăligă Alla Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Tehnici de comunicare financiar-bancară
Corespondenţa economică
14 Guţul-Gordienco Irina Lect.sup.univ Didactica limbii germane. Engleza de afaceri
Limba germană
15 Hârbu Stela Lect.sup.univ. Didactica limbii germane. Engleza de afaceri
Limba germană
16 Panainte Lidia Lect.sup.univ. Didactica limbii germane. Germana de afaceri
Engleza de afaceri
17 Andronic Carolina Lect.univ. Didactica limbii engleze. Tehnici de comunicare financiar-bancară
Corespondenţa economică
18 Apachiţa Svetlana Lect.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa economică
Corespondenţa comercială şi administrativă
19 Diaconu Luminiţa Lect.sup.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
Tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa economică
20 Hioară Natalia Lect.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
21 Bacinschi Svetlana Lect.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Tehnici de comunicare în afaceri
Corespondenţa economică
22 Bondarenco Angela Lect.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
23 Andoni Ina Lect.univ. Didactica limbii engleze. Engleza de afaceri
Comunicare şi uzanţe de protocol
24 Maleavschi Maria Lect.sup.univ. Didactica limbii franceze. Franceza de afaceri
25 Rudenco Marina Lect.univ. Didactica limbii franceze. Franceza de afaceri