Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68

Catedra este centru de pregătire a cadrelor de înaltă calificare în domeniul Geografie Economică şi domeniul Doctrine Economice. În cadrul catedrei activează Consiliul Ştiinţific Specializat la Specialitatea 11.00.02 Geografie Economică, Socială şi Politică.

Sub conducerea prof. univ., dr. hab. Matei Constantin, 6 persoane au susţinut teza de doctor în geografie.

Sub conducerea prof. univ., dr. hab. Moldovan Dumitru au fost susţinute 6 teze de doctor şi doctor habilitat, inclusiv una în cotutelă cu Universitatea din Grenoble, Franţa.

Actual în cadrul catedrei se pregătesc două teze de doctor habilitat.

La masterat se anunţă concurs la două specializări: