Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68

Catedra pe parcursul întregii fiinţări s-a evidenţiat prin activitatea de cercetare şi publicarea destul de înaltă. După numărul de publicaţii şi participări la evenimente ştiinţifice internaţionale catedra se află pe primele poziţii în ASEM. Pe parcursul activităţii sale ştiinţifico-didactice membrii catedrei au publicat peste 900 de lucrări ştiinţifice, dintre care:

Manuale şi note de curs:
 1. Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought, SECOND EDITION, 27 MAY 2016
 2. Geografia economică şi socială mondială, Vol. I. Chişinău , 1999-285 p., coordonator C. Matei;
 3. Geografia economică şi socială mondială. Vol. II, Chişinău 2004, 486 p., Coordonator C. Matei;
 4. Bacal P., Economia protecţiei mediului. Note de curs, Chişinău, 2007, 414 p;
 5. Bacal P., Cocoş I. Geografia turismului. Note de curs, Chişinău, 2012, 247 p.
 6. Бакал П., География туризма. Учебное пособие, Кишинев, 2013, 230 p.
 7. C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, M. Hachi, A. Matei. Geoeconomia, Note de curs, Chişinău, 2005, Ediţia I-a, 209 p.;
 8. C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, M. Hachi, A. Matei. Geoeconomia, Note de curs, Chişinău, 2010, Ediţia II-a, 224 p.;
 9. M. Mâtcu, Geografia umană. Manual pentru clasa IX. Chişinău;
 10. Moldovan D., Doctrinele economice, ediţia a 3-a, editura ARC, Chişinău 2003; 260 p.;
 11. Moldovan D., Экономические доктрины, 3-е издание, из-во ARC, Кишинев 2003, 278 с.;
 12. Moldovan D., Economie politică (Teorie economică adaptată la condiţiile Republicii Moldova), Editura ARC, 2001, 300 pag.;
Monografii
 1. Moldovan D., Doctrine şi economişti celebri, Editura ARC, Chişinău, 2011; 402 pag.;
 2. Moldovan D., Integrarea europeană a Republicii Moldova: premise, avantaje şi oportunităţi pierdute (coordonator), Editura Ştiinţa, Chişinău 2009; 160 pag.;
 3. Moldovan D., Curs  de  Teorie Economică,  Editura ARC, Chişinău, 2006; 428 pag.;
 4. Moldovan D., Republica Moldova în capcana globalizării şi tranziţiei, Editura ARC, în 2007, ed. a doua, Chişinău, 2004; 300 pag.;
 5. Moldovan D., La République de Moldova dans la stratégie d’élargissement de l’Union Européenne (dimension économique). Coordonator si coautor. Bucureşti, editura „Economica”, 2002, 174 p.;
 6. Moldovan D., Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova, Editura ARC, Chişinău, 1999, 240 pag.;
 7. Moldovan D., Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în Republica Moldova, Chişinău, 1998, 164 pag., coordonator şi coautor;
 8. Moldovan D., L’intégration de la République de Moldova dans l’économie mondiale : les premiers pas. Atena, Grecia, 1998, 162 pag. (coordonator şi coautor);
 9. Moldovan D., Tranziţia: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială, Chişinău, 1997, 260 pag.;
 10. Moldovan D., Relaţiile economice externe ale Republicii Moldova, Chişinău, ASEM 1996; 132 pag.;
 11. Moldovan D., Istoria  doctrinelor  economice,  Chişinău,  ASEM,  1992, 160  pag;
 12. Moldovan D., Benea-Popuşoi E. Integrarea europeană şi valorificarea avantajelor economiei moldoveneşti prin intermediul clusterelor ASEM Chişinău 2009.
 13. C. Matei, Problemele tranziţiei demografice, Chişinău 2000;
 14. C. Matei, Probleme metodologice a prognozei demografice, Chişinău 2002;
 15.  C. Matei, Impactul migraţiei asupra situaţiei demografice în Republica Moldova. Chişinău 2006;
 16. V. Sainsus, Migraţiile populaţiei rurale. Aspecte economico-geografice, ASEM Chişinău 2006, 196 pag.;
 17. C. Matei, V. Sainsus, Mâtcu M., Hachi M., Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial. Chişinău 2007;
 18. Sainsus V.,” Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare: subtilităţi şi căi posibile de redresare”, 2010,Editura  ASEM;
 19. Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei rurale. Chişinău 2009;
 20. M. Mâtci, M. Hachi, Populaţia rurală a Republicii Moldova, Chişinău 2008;
 21. P. Bacal. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Chişinău, 2010, 240 p.
 22. A. Grozav. Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova. Chişinău, 2012, 279 p.
 23. The socio-economic transformation of rural areas of Russia and Moldova. Potsdam 2002;
 24. Matei C., Compartiment „Populaţia”, Enciclopedia Republicii Moldova, Chişinău 2009;
 25. И. Устиян „Пушкин: политэкономия свободы” Кишинев 2009.
 26. I. Ustian “M.Eminescu: Omul produce scopuri” ASEM Chişinău 2010.
 27. И. Устиян „Пушкин: Великолепие идеала” Кишинев 2007
 28. И. Устиян „Пушкин: Экономическое право «Дубровсково» Кишинев 2009.
 29. И. Устиян  „Пушкин: Экономическая свобода” Кишинев 2011.
 30. И. Устиян „Пушкин: Экономическая социология трагедии «Борис Годунов» Кишинев, 2011
 31. И. Устиян „Экономические концепции Петра Великова и Дмитрия Кантемира” Кишинев, 2010.
 32. И. Устиян „Пушкин о меркантилизме” Кишинев 2007
Articole în reviste de circulaţie internaţională ;
 1. V Sainsus “Revista de Geografie Politică” “Geopoliticqal Wiepoints on Ortodoxism and its Aspects in Republic of Moldova” N2, 2008, Editura Universităţii Oradea, pag 54-60;
 2. V Sainsus “Revista de Geografie Politică” “Relaţiile geopolitice ruso-ucrainene prin prisma factorului  economic” N1, 2006, Editura Universităţii Oradea, pag. 5-15.
 3. Молдован Д. Созидательное воображение как процесс создания стоимости. В: Развитие экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе международной экономики: Матерeaлы второй международной практической конференции от 18 мая 2010, Минск, с. 54-56, 0,2 с.а.
 4. Молдован Д. О потерянных возможностях европейской интеграции. В:Проблеми i перспективи iнновацийного развитку еkономики украiни: Материалы мiждународноi науково-практичноï Конференцïï от 28-30 травня 2009 року, Днiпропетровськ, 2009, c. 20-22, 0,3 c.a..
 5. Moldovan D., „Economie souterraine - le résultat essentiel de la transition ? Les trajectoires de transition à l’Est”, Grenoble, France, 1999,  0,1;
 6. Moldovan D., „Tranziţia între: “economia socială de piaţă” şi “capitalismul sălbatic””, în volumul “Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică”, Bucureşti, 1999, 0,4;
 7. Moldovan D., “Emploi et chômage en Moldova : analyse microéconomique”, (co-autor D. Reder), „Revue d’Etudes comparatives West-Est”, nr. 8, 1998, Paris, 24 pag.,  1,2;
 8. Bacal P. Management of the impact on soil in Republic of Moldova: problems and solutions. În: Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, Seria Geografie. tom. XX  - 2011. Suceava, , România: 2011, p. 44-56, 0,7 c.a. ISNN 1583-1469;
 9. Bacal P. The analysis of indicators of administration for water resources in the Republic of Moldova. În: Present Environment and Sustanaible Development. Iaşi: România, 2009, vol. 3, p. 38-42, 0,42 c.a. ISNN 1843-5971
 10. Bacal P. Spacial analisis of the relationship between emissions and the main recipient components. În: Present Environment and Sustanaible Development. Iaşi: România, 2010, vol. 4, p. 63-79, 0,35 c.a. ISNN 1843-5971
 11. Bacal P. The problems, achievements and trends in waste management in the Republic of Moldova. În: Present Environment and Sustainable Development. Iaşi: România, 2011. vol. 5, no. 2, p. 23-32, 0,63 c.a. ISNN 1843-5971
 12. Bacal P. The optimization mechanism of administrative sanctions for violation of environmental laws in rural areas. În: Journal of Settlement and Spacial Planning. Cluj: Presa Universitară  Clujeană, 2010. vol. I, nr. 1, p. 57-61, 0,71 c.a. ISNN 2069-3419
 13. Bacal P. Management Optimization of Wildlife Resources in the Republic of Moldova. Achievements and Problems. În: Journal of Settlement and Spacial Planning, Cluj: Presa Universitară  Clujeană, 2011. vol. II,. nr. 2, p. 123-130, 0,71 c.a. ISNN 2069-3419.