Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68
  • Rolul oraşelor mici în dezvoltarea Complexului Agroindustrial (C.A.I) şi localităţilor rurale în Republica Moldova (şi Rusia). Proiect realizat cu Institutul de Makroeconomie  AŞR din Rusia (2006-2007)
  • Situaţia Demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova” ( şi Rusia). Proiect realizat cu Universitatea de Stat Moscova (2008-2009).
  • Agend of population Republic of Moldova 20 gears ago. Demographical Economical anal social Impluations. Proiect realizat cu Fondaţia FRSTE Stiftung (Austria 2009-2010).
  • Proiectul instituţional „Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare, subtilităţi şi căi posibile de redresare. Instituţia nongovernamentală „Viitorul”.
  • Proiectul internaţional „Dezvoltarea demografică şi suportul logistic”. Proiect realizat cu Universitatea din Paga Cehia, durata proiectului (2013-2015).

Dintre toate realizările catedrei au fost înregistrate la AGEPI rezultatele cercetărilor pe tema proiectului „Situaţia Demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova” ( şi Rusia). Certificat de înregistrare N. 149.MRF din 10 iulie 2008.