Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68
Elina BENEA-POPUȘOI

Elina BENEA-POPUȘOI
șef-catedră
doctor în economie,
conferențiar universitar

Stimaţi vizitatori,

Vă salut şi vă doresc navigare plăcută pe site-ul catedrei „Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie”.

Prin acest site ne propunem să contribuim la sporirea calităţii şi transparenţei procesului instructiv educaţional din cadrul ASEM.

Dorim să susţinem studenţii noştri în eforturile lor de a parcurge calea incitantă de dezvoltare a gândirii economice şi de formare a personalităţii. De aceea urmărim să asigurăm o atmosferă de confort psihologic atât în timpul lecţiilor desfăşurate de către profesorii catedrei noastre, cât şi pe durata celorlalte activităţi metodice precum lucrul individual al studenţilor, consultaţiile, susţinerea restanţelor, etc.

În cadrul catedrei activează Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti „Modul Economic de Gândire” (coordonator conf. univ. E. Benea-Popuşoi) şi cercul ştiinţific studenţesc „Minerva” (coordonator conf. univ. G. Ţurcan). Studenţii pregătiţi de profesorii catedrei participă cu deosebit interes şi succes la fiecare ediţie a Conferinţei Tinerilor Cercetători organizate anual în cadrul ASEM.

Vă invităm la colaborare, suntem deschişi pentru aprecierile şi sugestiile dvs.
Cu urări de bine, din partea colectivului catedrei „GEDG”,
şef catedră, doctor, conf. univ. Elina Benea-Popuşoi