Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68

Catedra de Geografie Economică a fost fondată în anul 1981, în cadrul facultăţii de Economie a Universităţii de Stat.

În anul 1988, catedra condusă de dr. conf. Constantin Matei, a fost comasată cu Catedra de Planificarea Industriei.

În anul 1991, după fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, denumirea catedrei a fost schimbată în „Geografie şi Istoria Economiei”.

În a. 2002 în cadrul Facultăţii de Economie Generală şi Drept, catedra capătă denumirea „Geografie şi Economia Mediului”.

În anul universitar 2010-2011 are loc un eveniment major în istoria catedrei: în conformitate cu Ordinul Rectorului A.S.E.M., Nr. 87-A din 08.07.2010 catedra „Geografie şi Economia Mediului” fuzionează cu o parte a catedrei „Teorie Economică şi Doctrine Economice” şi trece la facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Astfel a fost înfiinţată catedra „Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”.

Totodată, în a. 2013, în urma desfiinţării catedrei „Filozofie şi Politologie”, cadrele didactice de la această catedră au fost transferate conform Ordinului Rectorului ASEM nr. 47-PL, la catedra „Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”, condusă de prof. univ. dr. hab. Constantin Matei.

În anul 2014 în funcţia de şef-catedră este numită doamna Benea-Popuşoi Elina, Conferenţiar universitar doctor în ştiinţe economice.