Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68

În perioada de activitate a catedrei, s-au conturat mai multe direcţii de cercetare ştiinţifică:

 1. Transformările sistemice şi respecializarea economiei moldoveneşti – condiţie esenţială a integrării ei echitabile şi eficiente în economia mondială;
 2. Integrarea Europeană a Republicii Moldova;
 3. Geografia economică a Republicii Moldova;
 4. Demografia, Geografia şi Economia Populaţiei;
 5. Economia şi managementul mediului;
 6. Ecologia şi protecţia mediului.

În ultimele decenii colectivul a câştigat prin concurs o serie de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale. Printre cele mai importante proiecte internaţionale, nominalizăm:

 1. perioada 1998-2001 – The socio-economic transformation of rural areal in Russia and Moldova (universitaţile participante: Potsdam (Germania); Plimouth (Anglia), Moscova, Voronej, Barnaul (Rusia), ASEM (Republica Moldova)). Proiect INTAS – 2007;
 2. perioada 2000-2001 – „Republica Moldova în strategia extinderii Uniunii Europene în Europa de Sud-Est” (dimensiunea economica). Proiect câştigat în cadrul unui concurs european şi finanţat de Comisia Europeană, coordonator şi partener al proiectului – D. Moldovan, decanul facultăţii REI;
 3. perioada 2000-2003 – “Reformarea învăţământului economic superior la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale prin implementarea noilor metode de învăţământ şi pregătirea tinerilor profesori”. Proiect finanţat de HESP Budapesta şi Universitatea din Grenoble, Franţa, coordonator al proiectului – D. Moldovan, decanul facultăţii REI;
 4. perioada 2005-2006 – „Impactul migraţiei populaţie asupra situaţiei demografice din Republica Moldova”. Proiect finanţat de Departamentul de Migraţie a Republicii Moldova (ASEM, Moldova);
 5. perioada 2006-2007 – Raport de Stare a Ţării, proiect finanţat de Fondaţia Eurasia, DFID şi Balcan Trust for Democracy. Participanţi: ASEM, USM, Universitatea Tehnică ş.a.
 6. perioada 2006-2007 – Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustriale (Moldova, Rusia). Participaţi: Institutul de cercetări macroeconomice (Academia de Ştiinţe Rusia) şi ASEM (Moldova). Coordonator – şef-catedră Matei C.;
 7. perioada 2006-2009 – „Viaţa cotidiană la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene: percepţia şi apropierea spaţiului de către populaţia din regiunea de graniţă între România şi Republica Moldova”. Proiect finanţat de asociaţia Volkswagen-Stiftung (Hannover, Germania). Participanţii: universitatea Potsdam (Germania), Universităţile Cluj-Napoca şi Bucureşti (România), ASEM (R. Moldova). Coordonator Arambaşa Mihaela-Narcisa;
 8. perioada 2008-2009 – „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi micşorarea populaţiei în spaţiul rural (Rusia, Moldova). Participanţi: Universitatea de Stat din Moscova (Rusia), ASEM (R. Moldova);
 9. perioada 2008-2009 – „Integrarea europeană a R. Moldova: premise, avantaje şi oportunităţi pierdute”, Coordonator D. Moldovan, decanul facultăţii REI;

Catedra are relaţii de colaborare cu mai multe centre de cercetare din Republica Moldova şi de peste hotare. În cadrul ţării, catedra colaborează cu următoarele instituţii:

 1. Institutul de Geografie şi Ecologie a Academiei de Ştiinţe din Moldova.
 2. Universitatea de Stat din Moldova
 3. Universitatea pedagogică Ion Creangă
 4. Universitatea pedagogică de stat (Tiraspol).

De asemenea, există relaţii stabile de colaborare cu următoarele centre de peste hotare:

 1. Universitatea de Stat (Moscova)
 2. Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi (Ramânia)
 3. Universitatea de Stat din Bucureşti (România)
 4. Universitatea de Stat din Oradea (România)
 5. Universitatea de Stat, Cluj-Napoca (România)
 6. Universitatea Babeş-Boliai (România)
 7. Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)
 8. Universitatea din Poitiers (Franţa)
 9. Universitatea „Pierre Mendés-France” din Grenoble (Franţa)
 10. Facultăţile Universitare Catolice din Mons (Belgia)
 11. Universitatea din Mons (Belgia)
 12. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale, Universitatea Tehnică din Braunschweig (Germania)
 13. Universitatea Potsdam (Germania)