Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68
Componenţa catedrei “Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie”
(anul de studii 2014 - 2015)
Nr d/o Numele,
Prenumele
Titlul didactic Titlul ştiinţific Disciplinele care le predă E-mail
1 Benea-Popuşoi Elina
Şef-catedră
Conferenţiar universitar dr. şt. econom. Istoria gândirii economice,
Doctrine economice,
Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2 Moldovan Dumitru Prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM Istoria gândirii economice,
Doctrine economice,
Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova,
Teorie economică şi politici economice
(Conducerea tezelor de doctor)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3 Matei Constantin Prof. univ. dr. hab. Geografie umană (Conducerea tezelor de doctor) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4 Ustian Ion Conferenţiar universitar dr. hab. Doctrine economice  
5 Sainsus Valeriu Conferenţiar universitar dr. şt. geografice Demografie şi Economia populaţiei,
Politologie,
Demografie şi politici demografice (masterat),
Geografie umană (Conducerea tezelor de doctor)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6 Bacal Petru Conferenţiar universitar dr. şt. geografice Geografia turismului,
Geografie umană (Conducerea tezelor de doctor)
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7 Prodan Mariana Conferenţiar universitar dr. şt. economice Istoria gândirii economice,
Doctrine economice,
Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova,
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8 Chistruga Ilarion Conferenţiar universitar dr. şt. politice Filosofie, Etică economică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9 Roşca Simion Conferenţiar universitar dr. şt. filosofice Filosofie, Istoria gândirii economice, Societatea civică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10 Ţurcan Galina Conferenţiar universitar dr. şt. politice Filosofie,
Logica,
Etică economică,
Doctrine economice, Istoria gândirii economice
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
11 Mâtcu Matei Conferenţiar universitar dr. şt. geografice Geografie umană (Conducerea tezelor de doctor)  
12 Grozav Adrian Conferenţiar universitar dr. şt. geografice Istoria gândirii economice, Migraţia populaţiei (masterat),
Planificarea familiei  şi sănătatea (masterat),
Geopolitica în contextul integrării europene (masterat),
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
13 Cocoş Iacob Lector superior   Geografie (pentru ciclul 0 de studii), Geoeconomie, Istoria gândirii economice,
Geoeconomie
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
14 Capsizu      Valeriu Conferenţiar universitar dr. șt. economice Istoria gândirii economice Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
15 Munteanu Cornel Lector universitar   Doctrine economice Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
16 Terzi Elena asistent universitar   Istoria gândirii economice Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.