Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

L I S T A   D O C T O R A N Z I L O R care îşi fac studiile în cadrul A.S.E.M.
(la 1 ianuarie 2016 )
Nr.
d/o
Numele, prenumele, prenumele tatăluiAnul
naşterii
Specialitatea,
tema tezei de doctorat
Catedra,
conducătorul ştiinţific
Durata studiilorNotă,
concediu academic
Forma de studii - cu frecvenţă redusă
Cu finanţarea de la buget
Cetăţeni ai Republicii Moldova
1 Machidon Vladislav Simion
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1988 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Coridoarele majore de transport ca factor al integrării comerciale a Republicii Moldova în Uniunea Europeană
prof.univ., dr.hab., Boris Chistruga 1.11.2013
31.10.2017
4
2 Zama Iurii Gheorghe
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1990 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Impactul infrastructurii asupra creşterii competitivităţii economiei Republicii Moldova în contextul integrării Europene
prof.univ., dr.hab., Boris Chistruga 1.11.2014
31.10.2018
3
3 Migova Xenia Mihail 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1992 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Factori determinanţi ai comerţului exterior al Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială
prof.univ., dr.hab., Boris Chistruga
1. Țâu Nicolae, dr.hab.,prof.univ
2. Lobanov Natalia, dr.hab.,conf.univ.
3. Harcenco Dorina, dr.,conf.univ.
30.12.2015
29.12.2019
2
4 Lupan Radu Ion
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1992 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Tendințe ale reglementării netarifare în comerțul internațional în contextul globalizării economice
prof.univ.,dr.hab., Natalia Lobanov
1. Cistruga Boris, prof.univ.,dr.hab.
2. Dodu-Gugea Larisa, conf.univ.,dr.
3. Crudu Rodica, conf.univ.,dr.
1.11.2016
31.10.2020
1
Forma de studii - cu frecvenţă la zi
Prin contract
Cetăţeni ai Republicii Moldova
1 Diavor Mircea Gheorghe
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1990 521.02. Economia mondială; relaţii economice internaţionale
Diminuarea vulnerabilităţii economice a comerţului exterior al Republicii Moldova în condiţiile de globalizare şi regionalizare
conf.univ., dr.hab., Natalia Lobanov 1.11.2014
31.10.2017
3
2 Bodarev Viorelia Viorel
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1991 521.02. Economia mondială; relaţii economice internaţionale
Internaţionalizarea firmelor autohtone în spaţiul economic european
conf.univ., dr., Maia Pisaniuc 1.11.2014
31.10.2017
3
3 Tabac Marina Alexandru
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1991 521.02. Economia mondială; relaţii economice internaţionale
Eficientizarea participării Republici Moldova la procesul de cooperare şi integrare economică regională
conf.univ., dr.hab., Natalia Lobanov 1.11.2014
31.10.2017
3
4 Chirtoagă Roman Nicolai
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1980 521.02. Economia mondială; relaţii economice internaţionale
Impactul securităţii economice asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
prof.univ., dr.hab., Boris Chistruga
1. Țâu Nicolae, dr.hab.,prof.univ
2. Lobanov Natalia, dr.hab.,conf.univ.
3. Postică Constantin, dr.,conf.univ.
30.12.2015
29.12.2018
2
5 Popescu Evghenii Constantin
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
1989 521.02. Economia mondială; relaţii economice internaţionale
Asigurarea securității economice a RM prin efectuarea controlului mărfurilor provenite din comerțul internațional
prof.univ., dr.hab., Boris Chistruga
1. Lobanov Natalia, prof.univ.,dr.hab.
2. Palii Natalia, conf.univ.,dr.
3. Frumusachi Eduard,conf.univ.,dr.
1.11.2016
31.10.2019
1