Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Membrii catedrei „Relaţii Economice Internaţionale” au stabilit relaţii de cooperare cu mai multe universităţi din străinătate:

 1. Universităţile din România (ASE Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Universitatea Dunărea de jos din Galaţi, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,  Universitatea din Oradea, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău etc.)  (Chistruga B, Pisaniuc M., Şişcan Z., Lobanov N., Dodu-Gugea L., Hachi M., Crudu R., Popa M., Brașovschi-Velenciuc V., Chișca M. ş.a.)
 2. Universitatea din Granada, Spania (Dodu-Gugea L)
 3. Universităţile din SUA (Universitatea de Stat din Kansas, Chistruga B., Şişcan Z.)
 4. Universităţile din Franţa (Universitatea Pierre Mendes, Grenoble, Universitatea Jean Monnet Saint-Etienne, Dodu-Gugea L.)
 5. Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg (Chistruga B.)
 6. Universitatea din Minsk (Chistruga B.)
 7. Universitatea din Potsdam (Hachi M.)
 8. Universitatea tehnică din Kosice, Slovacia (Dodu-Gugea L.)
 9. Universitatea de Economie din Cracovia, Polonia ((Dodu-Gugea L., Crudu R.)
 10. Universitatea Aristotelus, Thessaloniki, Grecia ( Pisaniuc M.)
 11. Universitățile din Regatul Unit (Siscan Z./University of Edinburgh/, Crudu R./City University of London, Cass Business School; Metropolitan University of London)
 12. Universitatea din Paderborn, Germania (Crudu R.)
 13.  Relaţii de colaborare cu EUBAM (Şişcan Z.,persoana de contact ASEM-EUBAM, Palii N., Dodu-Gugea L.)
 14.  Consorţium-ul universităţilor de la Maribor (Slovenia), Frankfurt (Germania), Cluj-Napoca (Romania), Trieste (Italy) (B. Chistruga, Şişcan Z., Crudu R.)
 15. Universitatea din Stockholm, Suedia (Z.Şişcan)
 16. Institutul de Management, Universitatea Tehnică din Braunschweig (Şişcan Z.)
 17.  Euro – Mediterranean University, Slovenia (Crudu R.)
 18. Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Lituania (Crudu R.)
 19. Universitatea din Cologne, Sofia (M. Pisaniuc)
 20. Universitatea „Aldo Moro” din Bari, Italia ( Chistruga B.)