Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Boris CHISTRUGA

Boris CHISTRUGA
dr.hab., prof. univ.
sef-catedra
„Relaţii Economice Internaţionale”

Etapa contemporană a internaţionalizării, globalizării şi transnaţionalizării impune redefinirea relaţiilor multidimensionale între statele lumii. Lumea ce ne înconjoară devine mai complexă, mai diversă, mai receptivă la schimbările vertiginoase ce au loc în toate sferele activităţii umane. Evident că şi pregătirea specialiştilor în acest domeniu trebuie să facă faţă exigenţelor ce se impun. În acest context, cu mai mult 20 de ani în urmă, a fost constituită Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”, ce venea cu convingerea fermă de a răspunde provocărilor mediului economic internațional, mereu în schimbare.

Astăzi, putem spune fără falsă modestie, că avem profesori de elită, care fac tot ce se poate pentru binele comunităţii, pledând pentru un învăţământ centrat pe competențele studentului,  permanent diversificând oferta de studii. În cadrul catedrei, activează cu succes 4 doctori habilitaţi, profesori universitari, 10 doctori în științe economice, conferenţiari universitari, 6 lectori universitari, 14 doctoranzi.  Am avut şi avem, de asemenea, studenţi şi masteranzi  eminenţi, care s-au remarcat, după absolvire, ca profesionişti de excepţie în toate domeniile vieţii economice şi sociale, atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate.

De la momentul înființării, catedra REI a contribuit la formarea destinelor a peste 3000 de tineri, care se mândresc cu facultatea pe care au absolvit-o. Prin efortul, dăruirea şi pasiunea cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, catedra REI este astăzi o unitate de educaţie şi cercetare știinţifică avansată acreditată instituţional de către Ministerul Educaţiei şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Membrii catedrei au participat la peste 10 proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, rezultatele cărora au fost publicate în numeroase lucrări ştiinţifice. Astfel, am devenit catedra de bază în domeniul relaţiilor economice internaţionale în ţara noastră cu relaţii de colaborare cu alte instituţii de învăţământ şi centre de cercetare din mai mult de 10 state ale lumii (România, Germania, Federația Rusă, Polonia, Ucraina, Spania, Belarus, Grecia, Slovenia, Marea Britanie  etc.). Această poziţionare ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să gândim strategii şi programe, prin care să valorificăm tradiţia şi prestigiul de care ne bucurăm în prezent, să muncim cu perseverenţă  pentru a răspunde provocărilor cu care ne vom confrunta și în viitor.