Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Catedra „Relații Economice Internaționale”, fondată în baza deciziei Senatului ASEM din 28 aprilie 1993, a fost prima catedră de profil din ţară. Inițial catedra pregătea specialiști în două domenii: „Economie mondiala și relații economice internaționale” și „Drept internațional”. Începând cu anul 1995 este formată facultatea „Relații Economice Internaționale”, iar catedra „Relații Economice Internaționale” devine catedră de profil din cadrul acesteia, concentrându-se pe pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul „Economie mondială și relații economice internaționale”.

Informații despre evoluția catedrei „Relații Economice Internaționale”
Facultatea „Relații Economice Internaționale”
2006 – p/p Catedra „Relații Economice Internaționale” șef catedră: Chistruga Boris,
doctor habilitat, profesor universitar
1995 - 2005 Catedra „Relații Economice Internaționale” șef catedră: Cărare Viorica,
doctor habilitat, profesor universitar
arrow
Facultatea „Management”
1994 – 1995 Catedra „Economia Mondială și Dreptul Internațional” șef catedră: Volcinschi Victor,
dr.în șt. juridice, conferenţiar universitar
1993 – 1994 Catedra „Relații Economice Internaționale” șef catedră: Railean Valentin,
dr. în economie, conferenţiar universitar