Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Catedra “Relaţii Economice Internaţionale” face parte din Profilul stiintific Integrare Europeană şi Politici Sociale, acreditat in a.2013, și format în baza laboratorului ştiinţific de cercetare „Integrare Europeană” (şef laborator – prof.univ., dr. hab. B. Chistruga).

Tema fundamentală de cercetare științifică a catedrei „Perspectivele dezvoltării sistemului economic mondial şi naţional” (2009-2019) (conducător ştiinţific prof.univ., dr.hab. Boris Chistruga)  cuprinde următoarele 5 direcţii de cercetare:

  1. Tendinţe actuale ale Economiei mondiale şi REI.
  2. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice internaţionale.
  3. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul globalizării şi informatizării.
  4. Probleme globale contemporane şi căile de soluţionare a lor.
  5. Dezvoltarea mediului inovaţional şi competitiv de afaceri economice internaţionale şi   naţionale.

Rezultatele cercetărilor pe direcțiile vizate sunt reflectate într-un şir de monografii, articole științifice și rapoarte ale proiectelor elaborate de către membrii catedrei (vezi profilurile științifice ale membrilor catedrei).