Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică, ciclul II.
 1. Comerț Internațional și Economia Globalizării
 2. Diplomaţie corporativă globală
 3. Diplomaţie economică
 4. Economia Uniunii Europene
 5. Negocierea în afaceri economice internaţionale
 6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii vamale
 7. Politici Economice Europene
 8. Proiecte Economice Internaţionale - an I
 9. Proiecte Economice Internaţionale - an II
 10. Riscuri în afaceri economice internaţionale
 11. Servicii diplomatice
 12. Strategia şi politica firmei în context internațional
 13. Tranzacţii comerciale internaţionale
 14. Mediul European de afaceri
 15. Tranzacții pe piețe internaționale de capital
 16. Etica în afacerile economice internaționale
 17. Management cros-cultural
Comerț Exterior și Activitate Vamală, ciclul II.
 1. Sistemul comercial internațional
 2. Organizarea și desfășurarea activității vamale
 3. Negocierea comercială internațională
 4. Tranzacții comerciale internaționale
 5. Regimurile și destinațiile vamale
 6. Comerțul internațional și economia globalizării
 7. Proiecte economice internaționale
 8. Integrarea economică regională a Republicii Moldova
 9. Politici economice europene
 10. Economia Uniunii Europene
 11. Reglementări vamale tarifare și netarifare
 12. Asigurarea proprietății intelectuale la frontieră
 13. Strategia și politica firmei în context internațional
 14. Riscuri în afaceri economice internaționale