Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"