Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Stagii naționale și internaţionale ale profesorilor catedrei REI în perioada 2011-2016
Nr.NP, gradul și titlul științificȚara, denumirea instituției vizitateScopul stagiuluiAnul
1 Lobanov Natalia,

conf.univ., dr.hab.
România, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), București. Vizită de studiu,
„Dezvoltarea curriculumului și îmbunătățirea managementului universitar în domeniul studiilor europene în Republica Moldova” proiect susținut de SOROS
2011
2 Şişcan Zorina,
conf.univ., dr.hab.
Suedia, Universitatea din Stockholm Vizită de studiu 2011
3 Hachi Mihai,
conf. univ. dr.
România, Cluj-Napoca Vizită de studiu
„Dezvoltarea curriculumului și îmbunătățirea managementului universitar în domeniul studiilor europene în Republica Moldova” proiect susținut de SOROS
2011
4 Dodu-Gugea Larisa,
conf. univ. dr.
România, ULB Sibiu, Sibiu Vizită de studiu,
Stagiu didactico-ştiinţific
2011
5 Harcenco Dorina
conf. univ. dr.
Spania, Universitatea Deusto, Bilbao Vizită de studiu,
Stagiu didactico-ştiinţific
2011
6 Harcenco Dorina
conf. univ. dr.
România, ASE București Stagiu didactico-ştiinţific 2011
7 Popa Marina,
lect. sup.
România, ULB Sibiu, Sibiu Stagiu didactico-ştiinţific 2011
8 Dodu-Gugea Larisa,
conf. univ., dr.
România, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași Beneficiară a Bursei de postdoctorat în cadrul programului "Eugen Ionescu" 2011
9 Șișcan Zorina,
conf. univ., dr.hab.
Republica Moldova,
SA Viorica Cosmetic
Stagiu de formare profesională 2011
10 Dodu-Gugea Larisa, conf. univ., dr.
Popa Marina,
lect.sup
România, Universitatea Oradea din Oradea „Dezvoltarea curriculumului și îmbunătățirea managementului universitar în domeniul studiilor europene în Republica Moldova” proiect susținut de SOROS 2012
11 Pisaniuc Maia,
conf.univ., dr.
România ULB, Sibiu Stagiu de cercetare 2012
12 Ciumac Corina România, ASE București Stagiu de informare și documentare 2013
13 Dodu-Gugea Larisa,
conf. univ., dr.
Popa Marina,
lect.sup.
România, ASE București Tehnici de predare a disciplinelor economice în limbi străine 2013
14 Lobanov Natalia, conf. univ, dr.hab. Republica Moldova,
SA ”Zorile”
Stagiu de formare profesională 2014
15 Brașovschi – Velenciuc Victoria,
lect. univ.
Republica Moldova,
SRL ”ConMetal- Com”
Stagiu de formare profesională 2015
16 Crudu Rodica, conf. univ.dr. Lituania,
Mykolas Romeris University
Stagiu de mobilitate 2015
17 Dodu-Gugea Larisa,
conf. univ., dr.
România ,ULB, Sibiu Stagii de documentare 2015
18 Chișcă Maria, lector univ. România ,ULB, Sibiu Stagii de specializare 2015
19 Pisaniuc Maia,
conf.univ., dr.
România, ASE București Stagiu de cercetare 2015
20 Pisaniuc Maia,
conf.univ., dr.
România, Universitatea din Bacău Stagiu didactic prin progarmul ERASMUS+, KA 107 2016
21 Popa Marina,
lect. sup.
Republica Moldova,
SA BUCURIA
Stagiu de formare profesională 2016
22 Crudu Rodica, conf. univ. dr. Romania, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu. Stagiu de formare profesionala 2016
23 Crudu Rodica, conf. univ. dr. Marea Britanie, City University și Metropolitan University, London. Vizita de studiu 2016
24 Crudu Rodica, conf. univ. dr. Germania, Universitatea din Paderborn, Paderborn. Studiu de vizita 2016