Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Relații Economice Internaționale"

Manuale
 1. CHISTRUGA, B., LOBANOV, N., BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, V. ş.a. Economie mondială şi integrare europeană. Chişinău: ASEM, 2016. 273 p. ISBN 978-9975-75-806-2.
 2. CRUDU, R., SÂRBU O., COȘCIUG, C., SIMCIUG, E. Specifica țintă a triunghiului cunoașterii în Republica Moldova. Chișinău: Impressum, 2016. 73 p. ISBN 978-9975-3069-9-7.
Capitole în monografii (naționale / internaționale)
 1. CHISTRUGA, B., CHIŞCA, M. Organizaţii economice internaţionale. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chişinău: ASEM, 2016, cap. 3, pp. 44-59. ISBN 978-9975-75-806-2.
 2. CRUDU, Rodica, CHISTRUGA, B. Internaţionalizare şi globalizare. Rolul corporațiilor transnaționale (STN) în economia mondială. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chişinău: ASEM, 2016, cap. 2, pp. 24-43. ISBN 978-9975-75-806-2.
 3. CRUDU, Rodica. Cooperarea şi integrarea economică internaţională. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chişinău: ASEM, 2016, cap. 8, pp. 161-178. ISBN 978-9975-75-806-2.
 4. CRUDU, Rodica. Sistemul economiei mondiale. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chişinău: ASEM, 2016, cap. 1, pp.7-23. ISBN 978-9975-75-806-2.
 5. DODU-GUGEA L., LOBANOV, N. Participarea Republicii Moldova la procesul de cooperare și integrare economică regională. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap. 13, pp. 256-270. ISBN 978-9975-75-806-2.
 6. DODU-GUGEA, L., CHISTRUGA, B., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V., CIUMAC, C. Aspecte economice și sociale ale funcționării UE. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap.11, pp. 209-240. ISBN. 978-9975-75-806-2.
 7. DODU-GUGEA, L., HARCENCO, D., HACHI, M. Circuitul economic mondial. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap. 5, pp. 54-112. ISBN 978-9975-75-806-2.
 8. HACHI, M. Locul și rolul Uniunii Europene în economia mondială. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap.12 pp. 241-255. ISBN 978-9975-75-806-2.
 9. HACHI, M. Migrația internațională a forței de muncă. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap. 5.3, pp 102-112. ISBN 978-9975-75-806-2.
 10. HACHI, M. Probleme globale ce decurg din relația om-natură. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap. 7.2, pp. 138-151. ISBN 978-9975-75-806-2.
 11. LOBANOV, N., HACHI, M. Cadrul instituţional al Uniunii Europene. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord.: B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap. 10, pp. 195-208. ISBN 978-9975-75-806-2.
 12. PISANIUC, M. Piaţa financiară international. In: Economie mondială și integrare economică: manual Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap 6, pp. 113-127. ISBN 978-9975-75-806-2.
 13. POPA, M. Clasificări și caracteristici ale economiilor țărilor lumii ca elemente de bază ale economiei mondiale. In: Economie mondială și integrare europeană: manual. Coord. B. CHISTRUGA, N. LOBANOV. Chișinău: ASEM, 2016, cap 4, pp. 60-83. ISBN 978-9975-75-806-2.
Articole în reviste științifice

2.2. în reviste din străinătate recunoscute

 1. HACHI, M., CIUMAC, C. The Role of the European Union in the Framework of International Economic Flows. In: Studii Europene [online]. 2016, nr. 7, pp. 102-112. ISSN-L 2345-1041. Disponibil: http://www.studiieu.org/files/publications/Studii.
 2. PISANIUC, Maia. The capacity of absorption of the international technology transfer, its limits and the analysis of the possibilities of production of knowledge in developing countries: The case of Republic of Moldova. In: Technology Transfer and Innovation International Conference, 5-6 noiem. 2012 [online]. 2012, vol. 1, nr. 1, pp. 60-69.
 3. CRUDU, R., IGNATOV, A. Can the experience of Visegrad countries help Moldova to integrate in the European Union? In: Studii Europene [online]. 2016, nr. 7, pp.85-101. ISSN 2345-1041; ISSN-L 2345-1041.
 4. CHISTRUGA, B., CRUDU, R., European Integration and Competitiveness of EU New Member States. In: European Journal of Economics and Business Studies [online]. 2016, vol. 6, nr. 1, pp. 184-194. ISSN 2411-9571 ; ISSN 2411-4073. Factor de impact 0.894. Disponibil: http://ejes.euser.org/.
 5. CHISCA, M., CRUDU, R., The Premises of the National Economy’s Development in the Context of Integration into the European Economic Area. In: European Journal of Multidisciplinary Studies [online]. 2016, vol. 2, nr.1, pp. 7-20. ISSN 2414-8385.
 6. SISCAN, ZORINA. The Impact of Socio-economic Megatrends upon Social Systems and Business Development (Methodological aspect of Study) In: Ecoforum [online]. 2016,vol. 5, nr. 2, pp.89-96. ISSN 2344-2174.
Materiale/teze la forurile științifice

Conferințe internaționale în țără

 1. PISANIUC, Maia, LOPOTENCO, Viorica.Evaluarea stabilității sistemului financiar, eficienții și structurii lui prin prizma Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova In: Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene: conf. şt. intern., 29-30 oct. 2015. Chișinău: ASEM, 2016, pp. 254-258. ISBN 978-9975-75-798-0.

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
Categoria B

 1. LOBANOV, N., ZUBCO, R. Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova. Economica. 2016, nr.2 (96), 7-25 ISSN 1810-9136.

2.4. în reviste aflate in proces de acreditare

 1. CRUDU, Rodica, Fostering knowledge triangle in Moldova through education. In: Vector European [online]. 2016, nr 1, pp. 8-18 ISSN 2345-1106.