Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul III. Doctorat
Titlul obţinut: Doctor în economie
Durata şi forma de învăţământ: 3 ani – la zi, 4 ani – cu frecvenţă redusă.
Specializări: 522.01 Finanţe

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68