Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Componentele domeniului de formare profesională Finanţe
Ciclul I. Licenţă
Titlul obţinut: Licenţiat în economie
Durata şi forma de învăţământ: 3 ani – la zi, 4 ani – cu frecvenţă redusă
Specialitatea: 364.1. Finanţe şi Bănci (Română – engleză)
364.1. Finanţe şi Bănci (Română, rusă)

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68