Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Djulieta RUSU

Djulieta RUSU
dr., conf. univ.
Şef catedră „Limbi Moderne Aplicate”

Catedra „Limbi Moderne Aplicate” adresează „Bun venit”/ „Soyez les bienvenus”/ „Welcome” tuturor vizitatorilor Site-ului și Vă îndeamnă să faceți cunoștință cu activitatea metodico-didactică, științifică și extracurriculară a catedrei.

Sarcina principală a catedrei este organizarea și desfășurarea eficientă a activității instructiv-educative și perfecționarea permanentă a procesului de predare-învățare-evaluare a limbilor străine (limba franceză, limba engleză).

Realizarea următoarelor obiective este prioritară pentru colectivul catedrei:

  • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale pentru a oferi un parcurs educațional calitativ și a menține un nivel înalt de satisfacție a beneficiarilor;
  • Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale personalului didactic și asigurarea calității serviciilor educaționale;
  • Îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație etc.
  • Motivarea studenților în vederea implicării active în activitatea extracurriculară și de cercetare (cercurile științifice studențești „La Francophilie” , „English Club”, mese rotunde, concursuri, discuții, dezbateri, manifestații literar-artistice, sesiuni de comunicări, Simpozionul Științific al Tânărului Cercetător etc.).

De asemenea, cadrele didactice competente contribuie la realizarea cu succes a misiunii de formare și dezvoltare a personalității complexe, flexibile și creative a studentului. Obiectivele didactice se realizează prin utilizarea metodelor inovative de predare-învățare-evaluare, specifice disciplinelor economice.

Vă propunem să navigați prin Site-ul catedrei și să Vă convingeți o dată în plus, că în societatea și economia cunoașterii, limbile străine aplicate/ de afaceri sunt indispensabile pentru a Vă construi o carieră de succes, a deveni un specialist competent, performant și competitiv.