Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Date istorice

 Catedra ,,Limbi Moderne” a fost înfiinţată la 1 septembrie 1991, odată cu fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova, denumirea inițială fiind ,,Limbi Moderne și Corespondență economică”.

Ulterior, în baza deciziei Senatului ASEM Nr. 1 din 21.10.94 şi a ordinului rectorului ASEM Nr. 117 PL din 02.12.1994, catedra „Limbi Moderne” a fost reorganizată în două catedre separate:

  1. Limbi Moderne (facultatea ,,Finanţe, credit, monedă”)
  2. Limbi Moderne de Afaceri (facultatea ,,R.E.I.”).

În 2002, catedra ,,Limbi Moderne” a fost redenumită  „Limbi Moderne Aplicate”, fiind afiliată, din punct de vedere administrativ, la facultatea „Finanţe”.

Date despre evoluţia catedrei
Nr. d/oPerioadaDenumirea catedreiŞef-catedră
1. 1991-1994 Limbi Moderne și Corespondență economică Gheorghe Moldovanu, conf. univ., dr.
2. 1994-1998 Limbi Moderne Petru Roşca, prof. univ., dr. hab.
3. 1998-2002 Limbi Moderne Constantin Pîntea, lect. sup. univ.
4. 2002 - în prezent Limbi Moderne Aplicate Djulieta Rusu, conf. univ., dr.