Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Date de contact

 
str. Căpriana, 50; birou 225,
MD-2012, Chișinău, R. Moldova
 
T: (022) 402-764
T: (022) 402-763
Stimați studenți, vizitatori ai paginii web a catedrei Limbi Moderne Aplicate! 

Vă invităm să participați la manifestațiile organizate de catedră  în anul universitar 2017-2018:

 1. martie 2018 – Concursul posterelor cu genericul Dimensions francophones, ediția a IV-a.
 1. aprilie 2018 – Simpozionul Științific al Tânărului Cercetător. Secțiunea Provocările lumii contemporane sub aspect cultural, social și economic (în limba engleză).
 1. iunie 2018 - Masa rotundă în cadrul catedrei cu genericul Instruirea online – o nouă abordare a procesului de predare-învățare.

 Stimați studenți!

Vă rugăm să vă informați/documentați cu privire la actele normative interne  și externe necesare pentru procesul de studiu în ASEM :

 1. Codul Educației al Republicii Moldova
 2. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 3. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 4. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 5. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 6. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 7. Planul strategic de dezvoltare al Academiei de Studii Economice a Moldovei pentru perioada 2012 – 2017
 8. Regulamentul facultății ASEM
 9. Regulamentul catedrei ASEM
 10. Regulamentul privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 11. Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 12. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 13. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 14. Regulament privind promovarea anului de studii
 15. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 16. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 17. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  "Profesorul anului" în ASEM
 18. Regulament privind  evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare
 19. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de formare continuă al ASEM
 20. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare în carieră al ASEM