Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Date de contact

 
str. Căpriana, 50; birou 225,
MD-2012, Chișinău, R. Moldova
 
T: (022) 402-764
T: (022) 402-763

Catedra Limbi Moderne Aplicate asigură predarea disciplinelor general-obligatorii și facultative la ciclul I licență. Catedra este generală și deservește patru facultăţi din cadrul ASEM: Finanţe, Contabilitate, Economie Generală şi Drept, Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Actualmente, disciplinele catedrei sunt predate în 2 limbi străine: franceza și engleza, (anterior – germana şi spaniola), axate pe domenii specifice.

Sarcina prioritară în procesul de predare a limbilor străine o constituie însuşirea limbii ca instrument de comunicare profesională. Catedra Limbi Moderne Aplicate posedă potenţialul didactico-ştiinţific necesar pentru desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-metodic în concordanţă cu cerinţele avansate din domeniu.

Eforturile colectivului catedrei se axează pe:
  • dezvoltarea competenţelor de comunicare atât orală, fluentă şi argumentată, cât şi scrisă, centrată pe situaţii de comunicare socio-economică şi profesională, astfel încât limba străină să devină un instrument util de lucru în activitatea viitorilor economişti;
  • asimilarea şi utilizarea noţiunilor şi termenilor economici în vederea iniţierii şi documentării în literatura de specialitate;
  • dezvoltarea competenţei de realizare a unui transfer lingvistic adecvat şi corect în/din limba străină, folosind cunoştinţele de gramatică normativă a limbii străine studiate etc.

Aceste multiple activităţi au drept scop stimularea interesului studenţilor faţă de studierea limbilor străine aplicate și de afaceri, utilizarea optimă a TIC pentru studierea acestora, însuşirea limbajului economic, prelucrarea eficientă a informaţiilor/cunoştinţelor de specialitate şi interpretarea/exprimarea lor ulterioară în limba studiată, valorificarea procesului cognitiv al studenţilor și formarea competențelor de cunoaștere, aplicare/integrare prin diverse metode didactice moderne, acționale și interactive (analiza şi sinteza, comentariul, interpretarea, exprimarea punctului de vedere, argumentarea, jocul de rol, studiul de caz, dialogul, monologul etc.).

Lista disciplinelor obligatorii
anul universitar 2016-2017
N/oAnul/ Sem.Codul,
nr. de ore, puncte credite, examen
Facultatea/ specialitateaDisciplina
1 I/ I Finanţe
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Finanţe şi Bănci Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    Contabilitate
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Contabilitate Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l.engleză)
    Economie Generală şi Drept
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Economie Generală Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Administraţie Publică Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Drept Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Asistenţă socială Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Managementul Resurselor Umane Limba străină de afaceri I
(l. franceză, l. engleză)
    Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Cibernetică şi Informatică Economică Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Statistică şi Previziune Economică Limba străină de afaceri I
Limba străină de afaceri I (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Tehnologii Informaţionale Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică aplicată Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Securitatea informaţională Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
2 I/ II Finanţe
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Finanţe şi Bănci
 
Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    Contabilitate
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Contabilitate Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l.engleză)
    Economie Generală şi Drept
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Economie Generală Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Administraţie Publică Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Drept Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Asistenţă socială Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Managementul Resurselor Umane Limba străină de afaceri II
(l. franceză, l. engleză)
    Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Cibernetică şi Informatică Economică Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Statistică şi Previziune Economică Limba străină de afaceri II (pentru avansaţi)
Limba străină de afaceri II (pentru începători)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Tehnologii Informaţionale Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică aplicată Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Securitatea informaţională Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
Lista disciplinelor la libera alegere/ facultative
N/oAnul/ Sem.Nr. de ore, puncte credite, examenFacultateaDisciplina
1 I/II 30 - 2p.c. - E Contabilitate,
Finanţe,
Economie Generală și Drept,
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Limba franceză II/ limba engleză II
Limba franceză II/ limba engleză II
Limba franceză II/ limba engleză II
Limba franceză II/ limba engleză II
2 III/V 30 - 2p.c. - E Finanţe Corespondenţa economică în limba franceză I / în limba engleză I
3 III/VI 30 - 2p.c. - E Finanţe Corespondenţa economică în limba franceză II/ în limba engleză II