Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Limbi Moderne Aplicate"

Date de contact

 
str. Căpriana, 50; birou 225,
MD-2012, Chișinău, R. Moldova
 
T: (022) 402-764
T: (022) 402-763

În prezent, în cadrul catedrei „Limbi Moderne Aplicate” activează 1 cerc studențesc: "English Club” (în limba engleză), fiind fondat în luna martie 2005.

Obiectivele cercului sunt multiple, cele mai importante fiind:
  • încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • pregătirea studenţilor pentru participarea la mese rotunde, dezbateri, conferinţe ştiinţifice în limbi străine, sesiuni de comunicări, Simpozionul științific al tânărului cercetător etc.;
  • familiarizarea studenţilor cu cerinţele privind elaborarea, conţinutul, prezentarea comunicărilor;
  • identificarea unor teme actuale, originale, interesante şi discuţii asupra lor;
  • perfecţionarea limbii engleze în cadrul unor activităţi extracurriculare de studiu şi divertisment;
  • dezvoltarea abilităţilor de a lucra creativ şi a gândi critic;
  • organizarea, promovarea lucrului individual şi în echipă etc.
  • mediatizarea manifestărilor organizate în ziarul "Curierul Economic" al ASEM etc.

În continuare, prezentăm Planul de activitate al cercului studențesc pentru anul curent de studiu.

Planul de activitate al cercului studenţesc „English Club”
pentru anul universitar 2017-2018

Coordonator: Ionaş Nona, lector universitar

Tematica şedinţelorTermenul realizării
1 а) Completarea cercului cu noi membri. Familiarizarea cu planul de activitate.
b) Discuţie: «Ce este cercetarea ştiinţifică?»
Septembrie
20.09.2017
2 Masă rotundă: «Formele şi tipurile de cercetare ştiinţifică» Octombrie
11.10.2017
3 Lecţie: « Etapele cercetării ştiinţifice» Noiembrie
15.11.2017
4 Training: «Metode de cercetare  știinţifică» Februarie
07.02.2018
5 Lecţie: «Validitatea cercetării ştiinţifice» Martie
14.03.2018
6 Training: « Tehnici de redactare a unei lucrări ştiinţifice. Cerinţe şi standarde internaţionale» Aprilie
04.02.2018