Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Finanțe și Asigurări"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 507

 
fa.asem@mail.ru

 
şef catedră:(022) 402-771
secretariat: (022) 402-772
Comisiile de susţinere  a  tezelor anuale de către studenţii anului II FB,
învăţământ cu frecvenţă la zi, la catedra „Finanţe şi Asigurări”
Proces Verbal nr. 12 din 17 mai 2017
Domeniul
Asigurări şi reasigurăriFinanţele întreprinderiiFinanţe publiceFiscalitate
rom, rus, eng
Vineri, 19.05.2017 – 1100- 1300
Sîmbăta, 20.05.2017  0930-1100
Marți, 23.05.2017 – 1430-1630
Vineri, 26.05.2017 – 1430-1630
rom, rus, eng
Sîmbăta, 20.05.2017 -0900-1130
Marți, 23.05.2017 – 1200-1400
Vineri, 26.05.2017 – 1600- 1800
rom, rus, eng
Vineri, 19.05.2017 - 1300-1500
Marți, 23.05.2017 – 1400-1600
Vineri, 26.05.2017 – 1300- 1500
rom, rus, eng
Sîmbăta, 20.05.2017 -1300-1400
Marți, 23.05.2017 – 1400-1600
Vineri, 26.05.2017 – 1600- 1700
Componenţa comisiilor
Ţugulschi Anatol
Lector superior
Suvorova Iulia
conf. univ.,dr
Petroia Andrei
conf. univ., dr.
Vostricov Denis
conf. univ., dr.
Dziubeţcaia Tatiana
conf. univ.,dr
Bușmachiu Eugenia
conf.univ., dr.
Ignat Marselina
Lector superior
Dandara Marina
lector superiot

Comisiile de susţinere  a  tezelor anuale de către studenţii anului III FB, învăţământ cu frecvenţă redusă, la catedra „Finanţe şi Asigurări”
Perioada:
13 Mai ora 1100-1400,
16 Mai ora 1630-1830
Domeniul
Finanţele întreprinderii / Asigurări şi reasigurări Finanţe publice/ Fiscalitate Asigurări şi reasigurări
Finanţe publice/ Fiscalitate
Finanţele întreprinderii
Rom Rom Rus
Componenţa comisiilor
Ţugulschi Anatol, Lector superior
Tiron Rodica, Lector superior
Mărgineanu Aureliu, conf. univ.,dr
Ignat Marselina, Lector superior
Chicu Nadejdaconf. univ.,dr
Suvorova Iulia, conf. univ.,dr
Dziubeţcaia Tatiana, conf. univ.,dr

Perioada de susţinere a practicii de licenţă cu frecvenţă la zi catedra „Finanţe şi Asigurări“ 10 Mai, 11 Mai, 12 Mai 2017 , Ora 1400 – 1600

Comisiile de susţinere a practicii de licenţă
Finanţele întreprinderii
(rom, rus, eng)
Finanţe Publice
(rom, rus, eng)
Fiscalitate
(rom, rus, eng)
Asigurări
(rom, rus, engl)
Suvorova I.
conf. univ., dr.
Tiron R.
lector superior
Petroia A.
conf. univ., dr.
Ignat M.
lector superior
Mărgineanu A.
conf. univ., dr.
Vostricov D.
conf. univ., dr.
Dziubeţcaia T.
conf. univ., dr.
Ţugulschi A.
lector superior