Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

În cadrul Catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” procesul de învăţământ este un domeniu prioritar, organizat pe patru trepte:

  • Ciclul I (Licenţă),
  • Ciclul II (Masterat),
  • Doctorat şi
  • Postdoctorat

Cadrele didactice ale Catedrei, prin disciplinele oferite, deservesc majoritatea specialităţilor din cadrul ASEM, specialitatea de bază fiind Finanţe şi Bănci. Disciplinele circumscrise Catedrei, predate în limbile română, rusă, engleză, germană şi franceză, sunt organizate în trei module:

  1. Investiţii;
  2. Pieţe de capital;
  3. Preţuri.

Din momentul fondării, Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” a adoptat ideile inovatoare cerute de mediul economic autohton, ajustând programele sale educaţionale la standardele de învăţământ ale ASEM şi, respectiv, ale Uniunii Europene.

Înfiinţarea Catedrei a coincis cu perioada în care în Republica Moldova a demarat un proces complex al restructurării studiilor universitare în conformitate cu prevederile Acordului de la Bologna.

Important este, că membrii catedrei au elaborat un şir de lucrări metodico-didactice în vederea asigurării realizării procesului de studiu.