Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital, pe parcursul activităţii sale, şi-a conturat un spectru larg de instituţii de profil cu care colaborează pe un segment important pentru studenţii specialităţii „Finanţe şi Bănci” - efectuarea practicii de producţie şi de licenţă (PPL), şi pentru masteranzii specialităţii "IPC" şi "AFB". În acest sens, membrii catedrei şi reprezentanţii instituţiilor de profil contribuie la:

  • asigurarea cu locuri de practică;
  • formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea investiţională şi activitatea pe piaţa de capital, în special, precum şi pe segmentul nebancar al pieţei financiare, în general;
  • obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi a actelor normative etc.

Studenţii de la secţia cu frecvenţă desfăşoară practica de producţie în conformitate cu Curriculumul Practicii de Producţie şi Îndrumarului Metodic privind realizarea PPL elaborate de membrii catedrei IPC (detalii vedeţi mai jos)

Practica de licenţă are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare şi adecvarea pregătirii teoretice la activitatea profesională independentă în condiţiile socio-economlce reale;  efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei pentru realizarea tezei de licenţă  (Pentru detalii, descărcaţi Curriculumul Practicii de Licenţă)

În vederea asigurării metodice a PPL şi PM, membrii catedrei au elaborat:

Conţinutul compartimentelor Îndrumarului metodic a fost coordonat cu reprezentanţii următoarelor instituţii de profil: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Bursa de Valori a Moldovei, Bursa de Valori Chişinău S.A., Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare, Compania de Brokeri „Iuventus-DS” S.A., Registrator Independent „Grupa Financiară” S.A., Compania de Estimare a valorilor Mobiliare şi a Activelor ce se referă la ele „Estimator -VM” S.A., S.A.”Franzeluţa”, „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., Societatea de Asigurări „Acord Grup”, Compania de Asigurări „Astera Grup” S.A., Organizaţia de Microfinanţare Î.C.S. „Prime Capital” S.R.L., „Bivast” S.R.L., Banca Naţională a Moldovei, BC „Victoriabank” S.A., BC „Moldova Agroindbank” S.A., BC „Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A., „BS- Leasing Grup” S.A., Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Asociaţia Investitorilor Străini din Republica Moldova, Grupul de Consultanţă Business Intelligent Services, Autorităţi Publice Locale.

Anual, stagiile de PPL sunt precedate cu întruniri explicite a reprezentanţilor instituţiilor de profil cu studenţii-practicanţi. La 12 februarie, 2015, membrii Catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” au organizat un „Dialog dintre angajatori şi studenţi” cu Lansare de carte. Printre cei invitaţi au fost: Alexandra Puşcaş, director adjunct al Bursei de Valori Chişinău; Andrei Crigan, Director Executiv, BIS Grup; Angela Gladei, Director General, Total Leasing & Finance SA; Angelica Şeremet, director economic, „Franzeluţa” SA, Dionisie Comerzan, specialist principal, BC „Banca Socială” SA etc.

Astfel de evenimente constituie în sine o platformă de interacţiune între studenţi, companii, instituţii, având scopul de a crea o punte de legătură între oferta educaţională existentă şi cerinţele pieţei muncii, de a contribui la cooperarea şi schimbul de bune practici între catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” în vederea identificării şi promovării unor modalităţi noi de creştere a gradului de angajabilitate al absolvenţilor şi în vederea asigurării calităţii pregătirii specialiştilor în domeniul investiţiilor şi pieţelor de capital.