Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859

În conformitate cu Planul de învăţământ elaborat în baza prevederilor şi rigorilor Procesului (Tratatului) de la Bologna în cadrul formării profesionale şi în scopul fundamentării cunoştinţelor cumulate pe parcursul studiilor,studenţii elaborează şi susţin o Teză Anuală.

În scopul elaborării eficente a Tezei anuale, puteţi consulta Indicaţiile Metodice care au ca scop relevarea cerinţelor specifice Tezei Anuale şi a semnificaţiei fiecărei etape de pregătire a acesteia.

Indicatiile metodice de elaborare a Tezelor Anuale.

Succese!!!


În scopul consolidării cunoştinţelor teoretice şi obţinerii aptitudinilor practice, planul de învăţământ la specialitatea „Finanţe şi Bănci” prevede pentru studenţii anului III, efectuarea  practicii de producţie şi de licenţă (PPL).

Îndrumarul metodic privind relizarea practicii de producţie şi de licenţă în cadrul instituţiilor de profil- CNPF; BVM; ministere; departamente; SA; SRL etc. – destinat studenţilor absolvenţi, specialitatea „Finanţe şi Bănci” (zi/fr).


Ghidul privind elaborarea şi susţinerea Tezei de Licenţă.

Ghidul privind elaborarea şi susţinerea Tezei de Master.

Graficul calendaristic de elaborare a Tezei de Licenţă, promoţia 2017