Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"