Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Investiții și Piețe de Capital"

Date de contact

 

MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc F, birou 407

 
cipc@ase.md

 
secretariat: (022) 402-859
Lista cadrelor didactice
care activează în cadrul catedrei  „Investiţii şi Pieţe de Capital”
în a.u. 2016-2017
De bază:
 1. Hîncu Rodica, prof. univ., dr. habilitat
 2. Suhovici Ana, conf. univ., dr.
 3. Gumovschi Ana, conf. univ., dr.
 4. Jeleznova Nina, conf. univ., dr.
 5. Biloocaia Svetlana, conf. univ., dr.
 6. Marianciuc Aurelia, lector univ. superior
 7. Roşca Marcelina, lector univ. superior
 8. Conencov Olga, lector univ. superior
 9. Costova Natalia, lector univ.
Prin cumul:
 1. Cociug Victoria, conf. univ., dr.
 2. Criclivaia Diana, conf. univ., dr.
 3. Ţîrdea Iurie, conf. univ., dr.
 4. Dascaliuc Daniela, conf. univ., dr